Описи освітніх програм

ОР “Бакалавр”:

09.091 — Біологія (високі технології)

09.091 — Біологія (високі технології) редакція 2020

10.105 — Нанофізика та комп’ютерні технології

10.102 — Хімія (високі технології)

17.171 — Електроніка (високі технології)

           Освітні програми попередніх років навчання:

           10.104 — Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем

           10.105 — Нанофізика та наносенсорика

 

ОР “Магістр”:

09.091 Біоінформатика і структурна біологія

10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали)

10.102 Високі технології (Хемоінформатика)

10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали)

16.162 Високі технології (Біотехнологія)

ОР “Доктор філософії”

091 Біологія (Біологія)

091 Біологія (Молекулярна біотехнологія)

102 Хімія (Хімія)

102 Хімія (Молекулярний дизайн та синтез)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали)

        Навчальні плани

091 Біологія (Біологія)

102 Хімія (Хімія)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали)