Описи освітніх програм

ОР “Бакалавр”:

09.091 — Біологія (високі технології)

09.091 — Біологія (високі технології) редакція 2020

10.105 — Нанофізика та комп’ютерні технології

10.102 — Хімія (високі технології)

17.171 — Електроніка (високі технології)

           Освітні програми попередніх років навчання:

           10.104 — Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем

           10.105 — Нанофізика та наносенсорика

Проєкт 09.091 — Біологія (високі технології)

Проєкт 10.102 — Хімія (високі технології)

Проєкт 10.105 — Нанофізика та комп’ютерні технології

Проєкт 17.171 — Електроніка (високі технології)

ОР “Магістр”:

09.091 Біоінформатика та структурна біологія редакція 2020

09.091 Біоінформатика та структурна біологія редакція 2021

10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали)

10.102 Високі технології (Хемоінформатика)

10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали)

16.162 Високі технології (Біотехнологія)

Проєкт 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали)

Проєкт 10.102 Високі технології (Хемоінформатика)

Проєкт 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали)

Проєкт 16.162 Високі технології (Біотехнологія)

ОР “Доктор філософії”

091 Біологія (Біологія)

091 Біологія (Молекулярна біотехнологія)

102 Хімія (Хімія)

102 Хімія (Молекулярний дизайн та синтез)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали)