Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Основи сучасної спектроскопії

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Супрамолекулярна хімія Шиванюк О. М., д. хім н., професор
1 Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків) Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
1 Молекулярна біологія Корнелюк О. І., д. біол. наук
1 Фізика низьковимірних систем (162 біотехнології та біоінженерія)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Фізика низьковимірних систем (105 прикладна фізика та наноматеріали)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Фізика низьковимірних систем (102 хімія)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Вибрані розділи загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

1 Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор
1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., доцент

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

1 Інтелектуальна власність

Кохановська О. В., д. ю. н.

Шишка Р. Б., д. ю. н.

1 Фізика в біології і медицині

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., асистент

Русінчук Н.М., асистент

1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Гавриленко К. В., к. х. н.

Гринь С. В., M.Sc., асистент

1 Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
1 Фізичні принципи сенсорики Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
1 Фізика матеріалів

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., асистент

Русінчук Н.М., асистент

2 Електронна будова і фотоніка молекул Іщенко О.О., д. хім. н., професор
2 Хімія наноматеріалів Гринь С. В., M.Sc., асистент
2 Біоінформатика Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (102 хімія) Русінчук Н.М., асистент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (105 прикладана фізика та наноматеріали) Русінчук Н.М., асистент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (162 біотехнології та біоінженерія) Русінчук Н.М., асистент
2 Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

2 Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі Вербицький В. Г., д. тех. н., професор
2 Технології аналізу даних в природничих науках Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.
2 Деградація та надійність Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
2 Методика викладання у вищій школі Головко Н. І., к. п. н., доцент
2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

2 Основи сучасної мікроскопії Лектор
2 Хімія біоорганічна Толстанова Г.М., д. б. н., професор
2 Цифрові технології у науковому експерименті Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
3 Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів Колотілов С.В., к. хім. н., доцент
3 Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

3 Методологія органічного синтезу Комаров І. В., д. хім. н., професор
3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
3 Молекулярна та квантова біофізика Говорун Д. М., д. біол. н., професор
3 Напівпровідникові сенсори Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент
3 Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент
3 Синергетика Тартаківська О. В., д. ф.-м. н., професор
3 Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

3 Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

3 Педагогіка і психологія вищої школи Головко Н. І., к. п. н., доцент
3 Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

3 Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об’єктів фізики, хімії та біології Шило С. О., к. ф.-м. н.
3 Функціональні неорганічні матеріали Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор
3 Дифракційні методи структурного аналізу Шиванюк О. М., д. хім н., професор
3 Фотопровідні полімерні композити Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент
4 Відновлювальні джерела енергії Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
4 Методологія та організація наукових досліджень Добронравова І. С, професор
4 Цивільний захист Лектор
4 Охорона праці у високих технологіях Лектор
10 Біохімія Толстанова Г.М., д. б. н., професор