Напрямки підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»:

  • 09.091 Біоінформатика і структурна біологія;
  • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали);
  • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);
  • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали);
  • 16.162 Високі технології (Біотехнологія).

Правила прийому на 2021/2022 рік

Перелік вступних випробувань та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):

  • Фахове вступне випробування, ваговий коефіцієнт – 0,75;
  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови – ЄВІ, ваговий коефіцієнт – 0,25.

Програми для вступу на ОР “Магістр” у 2021/2022 роках навчання:

Програма: Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали)

Програма: Високі технології (хімія та наноматеріали)

Програма: Високі технології (хемоінформатика)

Програма: Високі технології (біотехнологія)

Програма: Біоінформатика і структурна біологія

Приклади тестових завдань і білетів

Критерії оцінювання фахових випробувань

Програма ЄВІ