Спеціальність вступу до аспірантури:

  • 105 – прикладна фізика і наноматеріали, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
  • 102 – хімія, ОНП «Молекулярний дизайн та синтез»
  • 091 – біологія, ОНП «Молекулярна біотехнологія»

Правила прийому до аспірантури

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

3 вересня 2021 року о 17.00

Строки проведення вступних іспитів

10 вересня – 21 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 жовтня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2021 року

Початок навчання

1 жовтня 2021 року

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма вступних іспитів з іноземної мови (філологічні та нефілологічні спеціальності)

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали 

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали (додатковий іспит)

Програма:  102 – хімія

Програма:  102 – хімія (додатковий іспит)

Програма:  091 – біологія

Програма:  091 – біологія (додатковий іспит)