Курс Семестр Вид курсу Контроль Лекційний курс Лектор(и) Підрозділ
1-Маг 1 Нормативний курс залік Інтелектуальна власність

Кохановська О. В., д. ю. н.

Шишка Р. Б., д. ю. н.

Юридичний факультет
1-Маг 1 Нормативний курс залік Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., доцент

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
1-Маг 1 Нормативний курс залік Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 1 Нормативний курс залік Вибрані розділи загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
1-Маг 1 Нормативний курс залік Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Гавриленко К. В., к. х. н.

Гринь С. В., M.Sc., асистент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
1-Маг 1 Нормативний курс іспит Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
1-Маг 1 Нормативний курс іспит Молекулярна біологія

Корнелюк О. І., д. біол. наук

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 1 Нормативний курс іспит Основи сучасної спектроскопії

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
1-Маг 1 Нормативний курс залік Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 1 Нормативний курс іспит Супрамолекулярна хімія

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 1 Курс за вибором студентів залік Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 1 Нормативний курс іспит Фізика низьковимірних систем

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
4-Бак 1 Курс за вибором навчального закладу іспит Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
1-Маг 1 Курс за вибором студентів залік Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
1-Маг 2 Нормативний курс залік Біоінформатика

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 2 Нормативний курс залік Деградація та надійність

Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
1-Маг 2 Нормативний курс іспит Електронна будова і фотоніка молекул

Іщенко О.О., д. хім. н., професор

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
1-Маг 2 Нормативний курс іспит Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Гринь С. В., M.Sc., асистент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
1-Маг 2 Нормативний курс залік Комп'ютерне моделювання в природничих науках

Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
1-Маг 2 Нормативний курс залік Методика викладання у вищій школі

Головко Н. І., к. п. н., доцент

Факультет психології
1-Маг 2 Нормативний курс іспит Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп'ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
1-Маг 2 Нормативний курс іспит Основи сучасної мікроскопії

Лектор

ІВТ
1-Маг 2 Нормативний курс залік Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі

Вербицький В. Г., д. тех. н., професор

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
1-Маг 2 Нормативний курс іспит Технології аналізу даних в природничих науках

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
1-Маг 2 Нормативний курс залік Хімія наноматеріалів

Гринь С. В., M.Sc., асистент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 2 Курс за вибором студентів іспит Цифрові технології у науковому експерименті

Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
2-Маг 3 Курс за вибором студентів залік Дифракційні методи структурного аналізу

Шиванюк О. М., д. хім н., професор

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., к. хім. н., доцент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Методологія органічного синтезу

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Молекулярна та квантова біофізика

Говорун Д. М., д. біол. н., професор

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Напівпровідникові сенсори

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
2-Маг 3 Нормативний курс залік Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об'єктів фізики, хімії та біології

Шило С. О., к. ф.-м. н.

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
2-Маг 3 Нормативний курс залік Педагогіка і психологія вищої школи

Головко Н. І., к. п. н., доцент

Факультет психології
2-Маг 3 Нормативний курс залік Синергетика

Тартаківська О. В., д. ф.-м. н., професор

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки

Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент

Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки

Дзядевич С. В., д. біол. н., професор

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
2-Маг 3 Нормативний курс іспит Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

ІВТ
2-Маг 3 Курс за вибором студентів залік Фотопровідні полімерні композити

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Функціональні неорганічні матеріали

Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
2-Маг 3 Курс за вибором студентів іспит Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів

Колотілов С.В., к. хім. н., доцент

Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
2-Маг 4 Нормативний курс залік Відновлювальні джерела енергії

Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
2-Маг 4 Нормативний курс залік Методологія та організація наукових досліджень

Добронравова І. С, професор

Філософський факультет
2-Маг 4 Нормативний курс іспит Охорона праці у високих технологіях

Лектор

ІВТ
2-Маг 4 Нормативний курс залік Цивільний захист

Лектор

ІВТ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov