Грабчук Г.П.
заступник директора з науково-педагогічної роботи
Кафедра супрамолекулярної хімії
Разумова М. А.
доцент
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Опилат В. Я.
доцент
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Шило С. О.
доцент
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Цимбалюк О. В.
доцент
Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Вишивана І. Г.
асистент
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Войтешенко І. С.
асистент
Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики