Колежук О. К.
професор
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Солдаткін О.П.
професор
Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Драган А.І.
доцент
Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Грабчук Г.П.
заступник директора з науково-педагогічної роботи
Кафедра супрамолекулярної хімії
Разумова М. А.
доцент
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Опилат В. Я.
доцент
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Шило С. О.
доцент
Кафедра теоретичних основ високих технологій
Цимбалюк О. В.
доцент
Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики