Публікації викладачів і співробітників ІВТ

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2011 Vibrational spectra of berberine and their interpretation by means of DFT quantum-mechanical calculations
Ukr. J. Phys. - 2011. - V. 56, №2. - P.130-137.
R.Zhurakivsky, N. Bashmakova, S. Kutovyy, D. Hovorun, V. Yashchuk
2011 Внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційна мінливість деяких класичних мутагенів - похідних цитозину: квантово-хімічне дослідження
Biopolymers and Cell. - 2011. - Т. 27, № 3. - C. 221-230.
О.О.Броварець, Д.М.Говорун
2011 Design of transcription inhibitors on the basis of N-arylamides of 9-methyl-and 9-methoxyphenazine-1-carboxylic acids
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal. – 2011. – V. 83 (2). – P. 65-73.
Palchykovska, L.G.,Vasylchenko, O.V.,Platonov, M.O., Kostina, V.G., Lysenko, N.A.,Alexeeva, I.V., Hovorun, D.M., Shved, A.D.
2011 Конформаційна ємність 2',3'-дидегідро-2',3'-дидезоксиаденозину як ключ до розуміння його біологічної активності: результати квантово-хімічного моделювання
Український біохімічний журнал. – 2011 - Т.82, №2. - С.74-84.
А.Г.Пономарьова, Є.П. Юренко, Р.О.Жураківський, Д.М.Говорун
2011 Найпростіша молекулярна модель цукрово-фосфатного ланцюга 2׳- дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічна перевірка на адекватність
Український біохімічний журнал. – 2011 – Т.83, №3 – С. 106-112.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
Доповіді НАН України. – 2011. - №6. - С.188-196.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного ланцюга натрієвої ДНК
Доповіді НАН України - 2011. - №7. - С.173-180.
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
2011 Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2´- дезоксирибополінуклеотидів
Вісник Київського університету університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – № 1. – 2011. – С. 273-276.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Внутрішньомолекулярні ван-дер-ваальсові контакти в низькомолекулярних моделях цукрово-фосфатного кістяка 2´-дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини
Ukrainica Bioorganica Acta. — 2011. — Т. 9, № 1. – С. 12-16.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Структурно-динамічні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють кістяк 2´-дезоксирибополінуклеотидів, у яких фосфор заміщено на арсен
Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки – № 2.– 2011. – С. 213-217.
І.С. Войтешенко, Р.О. Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун
2011 Внесок водневих зв’язків CH...O у стабілізацію пар осно ДНК. Квантово-хімічне дослідження
Доповіді НАН України, 2011, №4, С. 163-169.
Ye. P. Yurenko
2011 Аналіз конформаційних  можливостей молекули 2-дезокси-D-рибофуранози квантово-механічним  методом функціоналу густини
Biopolymers and Cell. – 2011. – том 27, №1. – С. 74 – 81.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Конформаційне різноманіття і фізичні властивості  1,2-дидезоксирибофуранози-5-фосфату – модельної мономерної ланки ДНК
Український біохімічний журнал. – 2011. – том 83, №1. – С. 54 – 62.
Т. Ю. Ніколаєнко, Л. А. Булавін, О.О.Мисюра, Говорун Д.М.
2011 Квантово-механічне  дослідження конформаційних можливостей молекули 5'-дезоксигуанілової  кислоти
Biopolymers and Cell. – 2011. – Т. 27, №4. – С. 291–299.
Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А.Булавін, Говорун Д.М.
2011 Определение энергии  внутримолекулярных O-H•••O водородных связей по распределению  электронной плотности
Вісник СевНТУ: зб. Наук. Пр. Вип. 113/2011.  Серія: Фізика біологічних систем і молекул. — Севастополь, 2011. – С. 41– 45.
Л.А.Булавин, Т.Ю.Николаенко, Говорун Д.М.
2011 Структурні та енергетичні властивості молекули (3S,4R)-3,4,5-тригідроксипентаналу за даними квантово-механічних розрахунків
Ukrainica Bioorganica Acta. – 2011. – Vol. 9, №1. – С. 3 – 11.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Структурна гнучкість ДНК-подібних конформерів канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів
Укр. біохім. журн., 2011, т. 83, № 5
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Вторичная структура основного поли(А) сигнала про-мРНК вируса иммунодефицита человека
Доповіді НАН України. – 2011. – 4. – С. 170-176.
Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Отенко В. В., Коломиец И. Н., Говорун Д. Н.
2011 Вторичная структура домена PBS вируса иммунодефицита человека субтипов B, C, D и F
Доповіді НАН України. – 2011. – 5. – С. 180-187.
Коломиец И. Н., Зарудная М. И., Потягайло А. Л., Говорун Д. Н.
2011 Bicyclic Conformationally Restricted Diamines
Chem. Rev., 2011, 111 (9), pp 5506–5568
Oleksandr O. Grygorenko, Dmytro S. Radchenko, Dmitriy M. Volochnyuk, Andrey A. Tolmachev, and Igor V. Komarov
2011 An Entry into Hexahydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrole 1,1-Dioxide Derivatives
J. Org. Chem., 2011, 76 (17), pp 7010–7016
В.С.Ярмольчук, І.Л.Мукан, О.О.Григоренко, А.О.Толмачов, С.В.Шишкіна, О.В.Шишкін, І.В.Комаров
2011 Конформаційна ємність молекули 5'-дезоксиаденілової кислоти: квантово-механічне дослідження методом функціоналу густини
Український біохімічний журнал. – 2011. – Т. 83, №4. – С. 16–28.
Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М.
2011 Synthesis of b-fluoro-b-proline.
Tetrahedron Letters 52 (2011) 1300–1302
В.С.Ярмольчук, П.К.Михайлюк, І.В.Комаров
2011 Trifluoromethyl-substituted cyclopropanes
Tetrahedron Volume 67, Issue 5, 4 February 2011, Pages 803–823
О.О.Григоренко, О.С.Артамонов, І.В.Комаров, П.К.Михайлюк,
2011 Surface plasmon resonance detection of oligonucleotide sequences of the rpoB genes of Mycobacterium tuberculosis
Talanta Volume 85, Issue 4, 30 September 2011, Pages 2094–2099
А. Рачков, С. Пастовский, А. Солдаткін, M. Meunier
2011 Selective Functionalization of a Resorcin[6]arene
Tetrahedron Volume 67, Issue 50, 16 December 2011, Pages 9715–9718
А. Тарновський, О.М.Шиванюк, В.В.Рожков
2011 Исследования фотопроводящих и фотодиэлектрических свойств гетероструктур из пленок поли-N-эпоксипропилкарбазола и MEH-PPV c добавкой октабутилфталоцианина цинка
Журнал технической физики, 2011, том 81, вып. 2, сс. 103-107
Давиденко Н.А., Дехтяренко С.В., Козинец А.В., Лобач А.С., МокринскаяЕ.В., Скрышевский В.А., Спицина Н.Г., Студзинский С.Л., Третяк О.В., Тонкопиева Л.С
2011 Скіновані гладенькі м'язи кишечнику. Сa2+-незалежне напруження-розслаблення та його характеристики
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011, вип. 58, ст. 12-14
Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В., Федоренко Т.В
2011 Novel conductometric bienzyme biosensor for L-arginine determination based on arginase and urease
Biopolymers and Cell.- 2011.- 27.(4)- P. 323
O.Y.Saiapina, N.Jaffrezic-Renault, S.V.Dzyadevych
2011 Використання кліноптилоліту для модернізації уреазного біосенсора на основі рН-чутливих польових транзисторів
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2011.- Т.2 (8)б № 2.- С. 61-68.
М.К. Шелякіна, О.О.Солдаткін, В.М.Архипова, Б.Аката, Н.Жаффрезик-Рено, С.В.Дзядевич
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov