Вплив каліксарену C-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
О. В. Цимбалюк, С. О. Костерін
Вихідні данні статті: 
Біологічні Студії / Studia Biologica • 2013 • Том 7/No3 • С. 5–20
Назва журналу: 
Біологічні Студії
Рік публікації: 
2013
Volume: 
7
Issue: 
3
Ключові слова: 
гладенькі м’язи, матка, скорочення, кінетичні параметри, каліксарен С-90, кальцієва помпа плазматичної мембрани, оксид азоту
Ключове слово: 
гладенькі м’язи
Ключове слово: 
матка
Ключове слово: 
скорочення
Ключове слово: 
кінетичні параметри
Ключове слово: 
каліксарен С-90
Ключове слово: 
кальцієва помпа плазматичної мембрани
Ключове слово: 
оксид азоту
Відомо, що калікс[4]арен із шифром С-90 селективно та з високою спорідненістю інгібуєи Са2+, Mg2+-АТРазу (кальцієву помпу) препаратів плазматичної мемб­рани гладеньком’язових клітин. Тому в роботі було здійснено дослідження особливостей впливу каліксарену С-90 (10 мкМ) на спонтанні та викликані (гіперкалієвим розчином і окситоцином) скорочення поздовжніх гладеньких м’язів матки щурів. Скоротливу активність досліджували тензометрично в ізометричному режимі; аналіз кінетичних властивостей скорочень здійснювали з розрахунком нормованих максимальних швидкостей окремо фаз скорочення (Vnс) і розслаб­лення (Vnr).
Показано, що каліксарен С-90 змінював спонтанну скоротливу активність, спри­чиняючи вірогідне зменшення амплітуди і не впливаючи на частоту спонтанних скорочень; при цьому мало місце уповільнення фази розслаблення окремих скоротливих відповідей (зменшення параметра Vnr). На фоні дії неселективного інгібітора NO-синтаз L-NAME (100 мкМ) каліксарен С-90 не викликав зниження амплітуди спонтанних скорочень, а швидкість фази розслаблення поверталася до контрольного рівня.
Також встановлено, що каліксарен С-90 однаковою мірою спричиняв зниження сили як окситоцин-індукованих (0,1 МО), так і K+-викликаних (80 мМ) скорочень, не впливаючи на характер наростання сили скоротливих відповідей (нормовані максимальні швидкості фази скорочення залишалися на рівні контрольних показників). Швидкість розслаблення гладеньком’язових препаратів зазнавала різноспрямованих змін залежно від характеру стимулювання скоротливих відповідей: у разі оксито­цинових скорочень знижувалась, а для K+-викликаних скорочень – зростала.
На фоні дії L-NAME каліксарен С-90 не викликав пригнічення максимальної сили K+- і окситоцин-викликаних скорочень, але спричиняв відносні зміни кінетичних параметрів скоротливих відповідей (в обох випадках – зниження Vnr). Таким чином, блокування синтезу NO призводило до усунення інгібування як спонтанних, так і викликаних скорочень гладеньких м’язів міометрія під дією каліксарену С-90.
Одержані результати дають підстави припустити, що зниження сили скорочень гладеньких м’язів міометрія під дією каліксарену С-90 відбувається NO-залежним шляхом, тоді як уповільнення розслаблення (зменшення нормованої максимальної швидкості розслаблення Vnr) пов’язане з пригніченням Са2+-транс­пор­тувальної функції кальцієвої помпи плазматичної мембрани.
Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ПереглядДолученняРозмір
2013_7_3_267.pdf1.27 MБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov