Внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційна мінливість деяких класичних мутагенів - похідних цитозину: квантово-хімічне дослідження

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
О.О.Броварець, Д.М.Говорун
Вихідні данні статті: 
Biopolymers and Cell. - 2011. - Т. 27, № 3. - C. 221-230.
Назва журналу: 
Biopolymers and Cell
Рік публікації: 
2011
Volume: 
27
Issue: 
3
Ключові слова: 
точкові мутації ДНК, похідні цитозину, внутрішньомолекулярна таутомеризація, енергія активації Гіббса, структурна нежорсткість, аналіз топології електронної густини
Ключове слово: 
точкові мутації днк
Ключове слово: 
похідні цитозину
Ключове слово: 
внутрішньомолекулярна таутомеризація
Ключове слово: 
енергія активації гіббса
Ключове слово: 
структурна нежорсткість
Ключове слово: 
аналіз топології електронної густини
изначити час життя мутагенних похідних цитозину, дослідивши фізико-хімічні механізми їхньої внутрішньомолекулярної таутомеризації. Методи. Неемпірична квантова хімія, аналіз топології електронної густини за Бейдером, методи фізико-хімічної кінетики. Результати. Показано, що в усіх вивчених сполуках, окрім DСyt, модифікація заважає спарюванню як у мутагенній, так і в канонічній таутомерній формах з основою – партнером по взаємодії. Цей ефект може інгібувати їхній мутагенний потенціал. Встановлено також, що на досліджені молекули формально поширюється таутомерна гіпотеза Вотсона-Крика, оскільки час життя їхніх мутагенних таутомерів набагато перевищує характерний час, який витрачає машинерія біосинтезу ДНК на інкорпорацію однієї пари нуклеотидів. Можна очікувати, що в рамках саме цієї гіпотези вдасться адекватно пояснити механізми мутагенної дії N4-аміноцитозину, N4-метоксицитозину, N4-гідроксицитозину і N4-дегідроцитозину, адже ці мутагени мають енергетично вигіднішу імінну таутомерну форму порівняно з амінною. Висновки. Вперше з використанням методів неемпіричної квантової хімії на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)// B3LYP/6-311++G(d,p) проведено вичерпний конформаційний аналіз низки класичних мутагенів – похід- них цитозину.
Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ПереглядДолученняРозмір
biopolym.cell.pdf531.58 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov