Self-consistent model of strong coupling theory of electron correlations in disordered crystals

Мова статті: 
Англійська
Автор(и) статті: 
S.P. Repetsky, O.V. Tretyak, I.G. Vyshivanaya , V.V. Shastun
Вихідні данні статті: 
Успехи физики металлов, т. 13, № 2, 2012, С. 193-227
Назва журналу: 
Успехи физики металлов
Рік публікації: 
2012
Volume: 
13
Issue: 
2
Ключові слова: 
-
Ключове слово: 
-
Розвинено метод опису електронних кореляцій у невпорядкованих кристалаї, що базується на Гамільтоніяні багаточастинкової системи та діяграмній техніці для розрахунку Грінових функцій. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого багатозонного моделю сильного зв"язку. Враховано процеси розсіяння електронів на потенціялах йонних кістяків різного сорту та коливаннях кристалічної гратниці. Запропоновано послідовну методу врахування далекосяжної Кульонової взаємодії електронів на різних вузлах гратниці.
Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov