Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
Вихідні данні статті: 
Доповіді НАН України. – 2011. - №6. - С.188-196.
Назва журналу: 
Доповіді НАН України
Рік публікації: 
2011
Issue: 
6
Ключові слова: 
-
Ключове слово: 
-
Вперше квантово-механiчним методом на рiвнi теорiї MP2/6–311++G(2df,pd)//DFT B3LYP/6–31G(d,p) проведено вичерпний конформацiйний аналiз низькомолекулярної сполуки, що моделює електронейтральний цукрово-фосфатний кiстяк ДНК. Встановлено, що iз усiх 14495 можливих конформерiв лише 107 є твiрними цукрово-фосфатного кiстяка A-подiбних форм ДНК. Не виявлено модельних A-подiбних форм ДНК з нативни-
ми значеннями торсiйних кутiв. Зафiксовано 62 твiрних конформера цукрово-фосфатного кiстяка B-подiбних форм ДНК, 11 з яких мають iдентичний до природного набiр номенклатурних торсiйних кутiв α, β, γ, δ, ε та ζ. Виявлено 803 твiрнi конформери цукрово-фосфатного кiстяка P-подiбних форм ДНК з цукрами C2′-endo та C3′-endo.
Решта 1160 структур мають широкий спектр конформацiй цукрiв, найчисленнiшими серед яких є C1′ -exo та C2′-exo.
Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ПереглядДолученняРозмір
11-06-31.pdf641.07 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov