Пошук низькомолекулярних лігандів для SH2-доменів методом докінгу міжмолекулярних взаємодій

Мова статті: 
Англійська
Автор(и) статті: 
В.В. Гурмач, О.М. Балінський, П.О. Бориско, М.О. Платонов, Г.Х. Баєнг, Д.Б. Ковальський, Ю.І. Прилуцький
Вихідні данні статті: 
Доповіді Національної академії наук України. Математика, природознавство, технічні науки : Науково-теоретичний журнал. - 2012. - № 8. - С. 141-146
Назва журналу: 
Доповіді НАН України
Рік публікації: 
2012
Issue: 
8
Ключові слова: 
білок STAT3, молекулярні перемикачі, SH2-домен, клітинні білки, метод докінгу
Ключове слово: 
білок stat3
Ключове слово: 
молекулярні перемикачі
Ключове слово: 
sh2-домен
Ключове слово: 
клітинні білки
Ключове слово: 
метод докінгу
Біологічні процеси в живих системах відбуваються за участі великої кількості різноманітних білкових молекул, які функціонують завдяки взаємодії одна з одною у складі стабільних або динамічних білкових комплексів. Знання просторової структури комплексів клітинних білків та мембранних рецепторів з лігандами є важливим кроком на шляху до розуміння механізмів їх функціонування. У даному повідомленні запропоновано алгоритм дослідження SH2-доменів на прикладі білка STAT3 методом докінгу міжмолекулярних взаємодій, який дозволяє передбачити конформацію ліганду всередині активного центру. Це, зокрема, відкриває шлях до раціонального пошуку і дизайну нових лікарських препаратів, що володіють протипухлинною активністю.
Назва підрозділу: 
НДЧ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov