Найпростіша молекулярна модель цукрово-фосфатного ланцюга 2׳- дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічна перевірка на адекватність

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
І.С. Войтешенко, Р.О.Жураківський, Л.А. Булавін, Д.М.Говорун
Вихідні данні статті: 
Український біохімічний журнал. – 2011 – Т.83, №3 – С. 106-112.
Назва журналу: 
Український біохімічний журнал
Рік публікації: 
2011
Volume: 
83
Issue: 
3
Ключові слова: 
′-дезоксирибополінуклеотид, молекулярна модель цукровофосфатного ланцюга, квантово-хімічні дослідження, оточення ДНК, протиіони ДНК
Ключове слово: 
′-дезоксирибополінуклеотид
Ключове слово: 
молекулярна модель цукровофосфатного ланцюга
Ключове слово: 
квантово-хімічні дослідження
Ключове слово: 
оточення днк
Ключове слово: 
протиіони днк

Квантово-хімічними методами DFT B3LYP/6-31++G(d,p) та DFT B3LYP/6-31G(d,p) підтверджено фізичну адекватність найпростішої молекулярної моделі «цукровий залишок (ЦЗ) – фосфатна група (ФГ) – ЦЗ» цукровофосфатного ланцюга 2′-дезоксирибополінуклеотидів. Доведено, що її ускладнення до рівня «ЦЗ-ФГ-ЦЗ-ФГ-ЦЗ» і вище практично не змінює числові значення номенклатурних торсійних кутів. Ці кути також майже не залежать від природи протиіону (заміни Na+ на Li+, K+ чи Cs+) та переходу від вакуумного наближення до континуального з діелектричними проникностями 1,4; 24,9 та 78,4. Показано, що модель втрачає свою адекватність у тому разі, коли кінцевою її ланкою є ФГ.

Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov