Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози – модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів отриманих методами MP2 та DFT

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
Р.О. Жураківський, Д.М.Говорун
Вихідні данні статті: 
Доповіді НАН України. - 2011. - №3. - С.172-179.
Назва журналу: 
Доповіді НАН України
Рік публікації: 
2011
Issue: 
3
Ключові слова: 
-
Ключове слово: 
-

Квантово-механічним методом ab initio на рівні теорії MP2/6-311++G(d,p)//MP2/6-31G(d,p) проведено повний конформаційний аналіз молекули 1',2'-дидезоксирибози — модельного цукрового залишку рибонуклеозидів. Встановлено, що з 55 можливих її конформерів лише два — S і N типу — можуть бути залучені в періодичну структуру дволанцюгової ДНК і є твірними її B- і A-форм відповідно. Наведено основні геометричні, енергетичні та полярні характеристики всіх стійких конформерів, а також конформаційні рівноваги за нормальних умов. Методом аналізу топології електронної густини отримано дані щодо внутрішньомолекулярних Н-зв'язків.

Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ПереглядДолученняРозмір
11-03-29.pdf535.55 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov