Конформаційна ємність 2',3'-дидегідро-2',3'-дидезоксиаденозину як ключ до розуміння його біологічної активності: результати квантово-хімічного моделювання

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
А.Г.Пономарьова, Є.П. Юренко, Р.О.Жураківський, Д.М.Говорун
Вихідні данні статті: 
Український біохімічний журнал. – 2011 - Т.82, №2. - С.74-84.
Назва журналу: 
Український біохімічний журнал
Рік публікації: 
2011
Volume: 
82
Issue: 
2
Ключові слова: 
2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксіаденозин, конформаційний аналіз, квантово-хімічні розрахунки, водневі зв’язки, біологічна активність
Ключове слово: 
2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксіаденозин
Ключове слово: 
конформаційний аналіз
Ключове слово: 
квантово-хімічні розрахунки
Ключове слово: 
водневі зв’язки
Ключове слово: 
біологічна активність
На рівні теорії MP2/6-311++G(d,p)//DFT B3LYP/6-31G(d,p) вперше проведено вичерпний конформаційний аналіз біологічно активного нуклеозиду 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксіаденозину (d4A). Представлено основні геометричні, енергетичні та полярні характеристики 21 конформера d4A, а також основні конформаційні рівноваги за нормальних умов. Методом аналізу топології електронної густини встановлено, що молекула d4A стабілізується вісьмома типами внутрішньомолекулярних взаємодій: O5′H...N3, O5′H...C8, C8H...O5′, C2′H...N3, C5′H1...N3, C5′H2...N3 та C8H...H1/2C5′. Результати конформаційного аналізу дозволяють припустити, що біологічна активність d4A, швидше за все, полягає в тому, що він є термінатором синтезу полінуклеотидного ланцюга у напрямку 5′-3′, конкуруючи з канонічним 2′-дезоксіаденозином за зв’язування з активним центром відповідних ензимів.
Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov