Фотоэлектрические свойства пленочных гетероструктур на основе поли-N-эпоксипропилкарбазола и мероцианинового красителя.

Мова статті: 
Російська
Автор(и) статті: 
Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, О.А. Коротченков, Е.В. Мокринская А.А. Подолян, С.Л. Студзинский, Л.С. Тонкопиева.
Вихідні данні статті: 
Письма в Журн. технической физики. - 2012. Т.38. №20. С.30 – 37.
Назва журналу: 
Письма в Журнал технической физики.
Рік публікації: 
2012
Volume: 
38
Issue: 
20
Ключові слова: 
-
Ключове слово: 
-

 

Созданы гетероструктуры на основе мероцианинового красителя, напыленно-
го на поли-N-эпоксипропилкарбазол. Исследованы их фотопроводящие, фото-
диэлектрические и фотовольтаические свойства. Пленочные гетероструктуры
имеют свойства фотодиода и фотоэлектрического преобразователя. Сделан
вывод, что p−n-переход в гетероструктурах обеспечивается дырочным характе-
ром проводимости полимера и биполярной проводимостью напыленной пленки
красителя.
Назва підрозділу: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
ПереглядДолученняРозмір
p30-37.pdf166.67 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov