Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому

Мова статті: 
Англійська
Автор(и) статті: 
С. П. Репецький, І. Г. Вишивана, Д. К. Чешківський, В. В. Шастун
Вихідні данні статті: 
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2013.— Т.11, Вип.1. – С.23-32
Назва журналу: 
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Рік публікації: 
2013
Volume: 
11
Issue: 
1
Ключові слова: 
graphene
Ключове слово: 
graphene
На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні. Виконано геометричну оптимізацію кристалічної структури графену з домішкою Cr шляхом мінімізації вільної енергії. Досліджено вплив зовнішнього магнітного поля на перенос заряду та локалізовані магнітні моменти. З’ясовано природу спін-залежного електронного транспорту графену з атомами Cr. Показано, що величина спін-залежного транспорту пов’язана з відносним зсувом у зовнішньому магнітному полі енергетичних рівнів електронів (Кулонівських щілин, що виникають в області рівня Фермі) для різних проекцій спіну.
Назва підрозділу: 
Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov