Design of transcription inhibitors on the basis of N-arylamides of 9-methyl-and 9-methoxyphenazine-1-carboxylic acids

Мова статті: 
Англійська
Автор(и) статті: 
Palchykovska, L.G.,Vasylchenko, O.V.,Platonov, M.O., Kostina, V.G., Lysenko, N.A.,Alexeeva, I.V., Hovorun, D.M., Shved, A.D.
Вихідні данні статті: 
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal. – 2011. – V. 83 (2). – P. 65-73.
Назва журналу: 
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal
Рік публікації: 
2011
Volume: 
83
Issue: 
2
Ключові слова: 
N-ариламіди 9-метил- та 9-метоксифеназин-1-карбонових кислот, молекулярний докінг, РНК-полімераза Т7, рецептор
Ключове слово: 
n-ариламіди 9-метил- та 9-метоксифеназин-1-карбонових кислот
Ключове слово: 
молекулярний докінг
Ключове слово: 
рнк-полімераза т7
Ключове слово: 
рецептор

Розроблено зручний метод синтезу і одержано дві серії N-ариламідів 9-метил- та 9-метоксифеназин-1-карбонових кислот. На моделі каталітичної кишені транскрипційного комплексу РНК-полімерази бактеріофага Т7 (РНКП Т7) методом молекулярного докінгу показано спосіб взаємодії синтезованих сполук із мішенню (рецептором). Визначено ключові міжмолекулярні зв’язки ліганд–рецептор. Вони реалізуються за рахунок різних типів нековалентних взаємодій з низкою консервативних амінокислотних залишків, що беруть участь у впізнаванні вхідного нуклеотиду, каталітичному акті синтезу РНК, а також у стабілізації РНК:ДНК гібриду на ранніх стадіях транскрипції. In silico одержані дані свідчать про достатню афінність лігандів до рецептора і дозволяють спрогнозувати їхню здатність інгібувати функціонування транскрипційного комплексу РНКП Т7, що узгоджується з попередніми експериментальними результатами. Первинне тестування в модельній транскрипційній системі РНКП Т7 демонструє достовірне пригнічення синтезу РНК in vitro досліджуваними сполуками у концентрації 25 мкг/мл (~80 мкМ).

Назва підрозділу: 
ІВТ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov