Публікації викладачів ІВТ : НДЧ : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2001 Вплив рекомбінаційних і оптичних параметрів на характеристики сонячних елементів з пористим кремнієм
Вісник Київського національного університету. Радіофізика та електроніка 2001, Вип.3, с.72-77
Скришевський В.А., Кильчицька С.С, Кильчицька Т.С., Литвиненко С.В., Ничипорук О.І.
2000 Investigation of the solar cell emitter quality by LBIC-like image techniques
Mat.Sci.Eng. B, 71, pp.238-243, 2000.
S. Litvinenko, L. Ilchenko, A. Kaminski, S. Kolenov, A. Laugier, E. Smirnov, V. Strikha, V.Skryshevsky
2000 Вплив δ-шарів на темнові вольт-амперні характеристики кремнієвих p-n переходів при проходженні струму через локальні рівні
УФЖ.- 2000.- T.45, N12.- C.1458-1461.
Cтріха В.І., Скришевський В.А., Козинець О.В., Петренко В.В.
1999 Application of dynamical optical reflection thermography for detecting of dark current inhomogeneity in semiconductor devices
Appl. Surf. Sci., 137, 1-4, 1999, p.45-49
S.V. Litvinenko, S.S. Kilchitskaya, V.A. Skryshevsky, V.I.Strikha, A. Laugier
1999 Series of laser scanning techniques as non-destructive tool for testing solar cells and batteries
Proc. SPIE Vol. 3707, p. 556-564, Laser Radar Technology and Applications IV, Gary W. Kamerman; Christian Werner; Eds.
Litvinenko S.V., Ilchenko L.M., Kolenov S.O.,Smirnov E.M., V.A.Skryshevsky
1999 Features of metal-insulator-semiconductor diodes with tunnel insulator subjected to UV soaking
Thin Solid Films, Volume 346, Issues 1–2, 1 June 1999, Pages 226-229
S.S. Kilchitskaya, T.S. Kilchitskaya, G.D. Popova, V.A. Skryshevsky
1999 Вплив δ - шарів на темнові ВАХ кремнієвих p-n переходів
УФЖ.- 1999.- Т.44, № 8.- C.1003- 1006.
Козинець О.В., Кузницький З.Т., Скришевський В.А., Стріха В.І.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov