Публікації викладачів ІВТ : НДЧ : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2010 Спін-залежний струм в структурах на основі КНС
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2010. – T. 1 (7) 3. – С.27-32.
Кривохижа К.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2010 До питання про визначення поперечного перерізу захоплення носіїв заряду методом DLTS
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. - 2010, Т1(7), №1, с. 43-51
Бойко Ю.В., Грязнов Д.Б., Деркач I.O., Третяк О.В., Опилат В.Я., Поварчук В.Ю.
2010 Віртуальний фізичний лабораторний практикум як складова ланка дистанційного навчання
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Збірка наукових праць. Вип. 22. 2010 –с.116-120.
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В. Сусь Б.Б., Третяк О.В.
2010 Лабораторний практикум як актуальна проблема дистанційного навчання
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євро інтеграції. -2010. -Вип. 16. - с. 150-152.
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2010 Метод визначення рекомбінаційних параметрів в технологічних пластинах Si
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. 2010, вип. 3, с. 229-232.
Лисоченко C.В., Чирчик С.В.
2010 Особенности фотопроводимости полимерных пленочных композитов, содерлащих разнометаллический Fe(II)/Zn(II) комплекс
Химия высоких энергий - том 44, № 5, Сентябрь-Октябрь 2010, С. 455-457
Н. А. Давиденко, С. В. Дехтяренко, В. Н. Кокозей, А. В. Козинец, В. Г. Маханькова, В. А. Скрышевский, С. Л. Студзинский, О. В. Третяк, Э. Н. Чигорин
2009 Merocyanine Dye-Sentized Photoconductivity of Polymer Composites Based on Heterometallic Copper/Iron Complexes
High Energy Chemistry, 43(2009) 133-137
O. V. Vreshch, N. A. Davidenko, S. V. Dekhtyarenko, A. A. Ishchenko, V. N. Kokozei, A. V. Kozinets, V. A. Skryshevsky, O. V. Tretyak
2009 Peculiarities of conductivity and photoconductivity of polimer composites containing heteropolynuclear complexes M(II)/Cr(III)
Semiconductors. 43 (2009) 485-489.
N. A. Davidenko, S. V. Dekhtyarenko, V. N. Kokozei, A. V. Kozinets, V. V. Semenaka, V. A. Skryshevsky, O. V. Tretyak
2009 Thermally induced acoustic waves in porous silicon
Phys.Stat.Solidi. C6 (2009) 1725-1728
I. V. Gavrilchenko, А. І. Benilov, Y. G. Shulimov, V. А. Skryshevsky
2009 Віртуальні вимірювання в симуляторах лабораторних робіт з фізики
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 1, 2009, стр.171-175.
Бунак С.В., Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2009 Особенности электропроводимости и фотопроводимости полимерных композитов, содержащих гетерополиядерные комплексы
Физика и техника полупроводников, 2009, т.43, №4, с.507-511
Давиденко Н.А., Дехтяренко С.В., Кокозей В.Н., Козинец А.В., Семенака В.В., Скрышевский В.А., Третяк О.В
2008 Frequency dependence of negative differential capacitance in Schottky diodes with InAs quantum dots
Appl. Phys. Lett. - 2008, Vol.93, - p. 103103(1-3).
Lin S.D., Ilchenko V.V., Marin V.V., Buyanin O.O., Panarin K.Y., Tretyak O.V.
2008 Room temperature negative differential capacitance in self-assembled quantum dots
Journal of Physics D: Appl. Phys. 2008.- Vol. 41, p.p. 235107(1-4).
Ilchenko V.V., Lin S.D., Marin V.V., Shkil N.V., Panarin K.Y., Buyanin A.A., Tretyak O.V.
2008 Лабораторні роботи в дистанційному навчанні
Новий колегіум. №5 2008 c.45-53.
Жарких Ю.С., Лисоченко C.В., Третяк О.В., Сусь Б.Б., Шкавро А.Г.
2008 Реалізація симуляції вимірювань для віртуальних лабораторних робіт в системі дистанційного навчання
Бъдещето проблемите на световната наука – 2008, Том 11 Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД–2008. 104 с., с. 11-15
Бунак С.В., Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2007 Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар’єрних наногетероструктур
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 4, 2007, стр.249-254.
Бунак С.В., Ільченко В.В., Окоронко О.М., Шкавро А.Г.
2007 Автоматизована установка для дослідження електрофізичних параметрів поверхнево бар’єрних наногетероструктур
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 3, 2007, с.223-227.
Бунак С.В., Ільченко В.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2006 МДН сонячний елемент із затвором з поруватого кремнію та інверсійним шаром
Вісник київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006, № 2, с.346-362.
Скришевський В.А., Літовченко В.Г., Клюй М.І., Литвиненко С.В., Козинець О.В., Ничипорук О.І.
2006 Автоматизована установка безконтактного контролю якості технологічних обробок напівпровідникових пластин
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006, №4, р.308-317.
Лисоченко С.В., Безякін В.О., Жарких Ю.С., Третяк О.В.
2006 Investigation of negative differencial capacitance-voltage dependences of Schottky diodes structures with GaAs/InAs QDs
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2006, №2, p. 3-9.
Lin S.D., Lee C.P., Ilchenko V.V., Marin V.V., Shkil M.V., Buyanin A.A., Panarin K.Y., Tretyak O.V.
2006 Influence of the Magnetic Field on the Photocurrent through Silicon - Porous Silicon Heterostructures
Uhr. J. Phys. 2006, Vol.51, N 6, p.574-579
Kozinets A.V., Nichiporuk O.I., Momot N.N., Kislyuk V.V., Skryshevsky V.A.
2006 Passivation of the surface of rear contact solar cells by porous silicon
Thin Solid Films, Vol.511, 248-251, 2006
Nichiporuk O, Kaminski A, Lemiti M, Fave A, Litvinenko S, Skryshevsky V
2005 MIS-stimulated back-surface passivation of the interdigitated back-contact solar cells
Solar Energy Materials and Solar Cells, 87 (2005), p.549–555.
O. Nichiporuk, A. Kaminski, V. Skryshevsky, S. Litvinenko
2005 Універсальні вимірювально-керуючі комплекси
Вестник НТУ «ХПИ», 2005, №35, с.85-93.
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г., Бунак С.В., Плахотнік А.В., Погорілий В.М.
2005 Застосування безконтактного методу вимірювання провідності в напівпровідникових сенсорних системах
Вісник Київського національного університету. Радіофізика та електроніка, 2005, Вип. 8, с. 11-13
А.І. Бенілов., А.І. Циганова, С.В. Литвинеико, В.А. Скришевський.
2005 Сенсори води на основі МДН-структур з проміжним шаром поруватого кремнію та органічного напівпровідника
Вісник Київського університету, сер. Радіофізика та електроніка, 2005, № 8. c. 41-44
В.А. Скришевський, І.В. Гаврильченко, С.А. Дяченко, Г.В. Кузнецов, Ю.О. Первак
2003 Nondestructive diagnostics of solar cells in modules and batteries by means of modulated optical beam-induced photovoltaic signal
Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 77, Issue 4, pp.369-376 (2003).
S.V. Litvinenko
2002 Spin-Dependent Recombination in Strained Si Under Fields of 1–30 MHz Range
Engineering Materials Vol. 4, Issue 8, 2002, p. 598–600
O.I. Kozonushchenko, V.V. Kislyuk, A.V. Barabanov and O.V. Tretyak
2001 Platinum electroless deposition on silicon from hydrogen fluoride solutions: electrical properties
J. Electrochem.Soc.- 2001.- V.148.- Р.C528-C532.
Kuznetsov G.V., Skryshevsky V.A., Vdovenkova T.A., Tsyganova A.I., Gorostiza P., Sanz F.
2001 Застосування лазерного сканування для дослідження параметрів р-n переходів
Вісник Київського національного університету. Радіофізика та електроніка 2001, Вип.3, с. 55-59
Литвиненко С.В., Ільчечко Л.М., Кильчицька С.С., Коленов С.О., Скришевський В.А., Смирнов Є.М.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov