Публікації викладачів ІВТ : Кафедра нанофізики конденсованих середовищ : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2009 Полупроводниковая техника и микроэлектроника в Украине
Очерки истории российской электроники Выпуск 1
Вербицький В. Г., Добролеж С.А, Петин Ю. А., Сидоренко В.П.
2009 Electron field emission from ZnO self-organized nanostructures and doped ZnO:Ga nanostructured films
Microelectronics Journal. - 2009.- V.40.- P. 229–231.
Karpyna V.A., Evtukh A.A., Semenenko M.O., Lazorenko V.I., Lashkarev G.V., Khranovskyy V.D., Yakimova R., Fedorchenko D.A.
2009 Charge storage characteristics of gold nanoparticles embedded in alumina matrix
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. - 2009.- V.12, #1.- P. 53-56.
Bratus’ O., Evtukh A., Kaganovich E., Kizjak A., Kizjak I., Manoilov E.
2009 Electric Conductivity of Nitrogen-doped Diamond-like Carbon Films: II. Space-charge-limited Currents
Ukrainian Journal of Physics 2009, Vol.54, N 3, p.308-314
Evtukh A. A.
2009 MIS gas sensors based on porous silicon with Pd and WO3/Pd electrodes
Thin Solid Films 517 (2009) 6202–6205
Solntsev V.S., Gorbanyuk T.I., Litovchenko V.G., Evtukh A.A.
2009 Electron field emission from wide bandgap semiconductors under intervalley carrier redistribution
J. Appl. Phys. 106, 104511 (2009).
Litovchenko V., Grygoriev A., Evtukh A., Yilmazoglu O., Hartnagel H.L., Pavlidis D.
2009 Віртуальні вимірювання в симуляторах лабораторних робіт з фізики
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 1, 2009, стр.171-175.
Бунак С.В., Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2009 Особенности электропроводимости и фотопроводимости полимерных композитов, содержащих гетерополиядерные комплексы
Физика и техника полупроводников, 2009, т.43, №4, с.507-511
Давиденко Н.А., Дехтяренко С.В., Кокозей В.Н., Козинец А.В., Семенака В.В., Скрышевский В.А., Третяк О.В
2008 Frequency dependence of negative differential capacitance in Schottky diodes with InAs quantum dots
Appl. Phys. Lett. - 2008, Vol.93, - p. 103103(1-3).
Lin S.D., Ilchenko V.V., Marin V.V., Buyanin O.O., Panarin K.Y., Tretyak O.V.
2008 Room temperature negative differential capacitance in self-assembled quantum dots
Journal of Physics D: Appl. Phys. 2008.- Vol. 41, p.p. 235107(1-4).
Ilchenko V.V., Lin S.D., Marin V.V., Shkil N.V., Panarin K.Y., Buyanin A.A., Tretyak O.V.
2008 Лабораторні роботи в дистанційному навчанні
Новий колегіум. №5 2008 c.45-53.
Жарких Ю.С., Лисоченко C.В., Третяк О.В., Сусь Б.Б., Шкавро А.Г.
2008 Моделювання частотних залежностей вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з шаром квантових точок.
Journal of physical studies, 2008, V. 12, №1, стор. 1801(1-7).
Ільченко В.В., Панарін К.Ю., Буянін О.О., Марін В.В., Шкіль М.В., Третяк О.В
2008 Реалізація симуляції вимірювань для віртуальних лабораторних робіт в системі дистанційного навчання
Бъдещето проблемите на световната наука – 2008, Том 11 Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД–2008. 104 с., с. 11-15
Бунак С.В., Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2008 Influence of H2S and H2 adsorption on characteristics of MIS structures with Si porous layers
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2008. V. 11, N4. P. 381-384.
Y.S. Solntsev, Y.G. Litovchenko, T.I. Gorbanyuk, A.A. Eviukh
2008 Моделювання впливу перекомпенсації заряду на вольт-фарадні характеристики структур Шотткі із шарами квантових точок
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка // 2008, 11, с. 26-29
В.В. Ільченко
2007 Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар’єрних наногетероструктур
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 4, 2007, стр.249-254.
Бунак С.В., Ільченко В.В., Окоронко О.М., Шкавро А.Г.
2007 Автоматизована установка для дослідження електрофізичних параметрів поверхнево бар’єрних наногетероструктур
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 3, 2007, с.223-227.
Бунак С.В., Ільченко В.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г.
2007 Observation of the negative differential capacitance in Schottky diodes with InAs quantum dots near room temperature
Appl. Phys. Lett. 2007.- Vol.90, p. 263114(1-3).
S. D. Lin, V.V. Ilchenko, V.V. Marin, N.V. Shkil, A.A. Buyanin, K.Y. Panarin, and O.V. Tretyak
2007 Coherent tunneling in a semiconductor system: Double barrier resonant-tunneling structure built in the Schottky barrier
Journal of physical studies. 2007.- Vol. 11, N.3, p.294-297.
Lin S.D., Lee C.P., Ilchenko V.V., Sheka D.I., Tretyak O.V., Korol A.M., Nosenko I.V.
2007 Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точокє
Вісн. Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки. - 2007, № 1, с.253-262.
Ільченко В.В.
2006 МДН сонячний елемент із затвором з поруватого кремнію та інверсійним шаром
Вісник київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006, № 2, с.346-362.
Скришевський В.А., Літовченко В.Г., Клюй М.І., Литвиненко С.В., Козинець О.В., Ничипорук О.І.
2006 Автоматизована установка безконтактного контролю якості технологічних обробок напівпровідникових пластин
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006, №4, р.308-317.
Лисоченко С.В., Безякін В.О., Жарких Ю.С., Третяк О.В.
2006 Investigation of negative differencial capacitance-voltage dependences of Schottky diodes structures with GaAs/InAs QDs
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2006, №2, p. 3-9.
Lin S.D., Lee C.P., Ilchenko V.V., Marin V.V., Shkil M.V., Buyanin A.A., Panarin K.Y., Tretyak O.V.
2006 The investigation of the quantum dots layer influence on capacitance-voltage dependence of metal-semiconductor contact.
Вісн. Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки. - 2006, № 2, с.302-310.
Ilchenko V.V., Buyanin A.A., Panarin K.Y., Tretyak O.V., Shkil M.V.
2006 Дослідження впливу розподілених шарів квантових точок на частотну залежність ємності контакту метал-напівпровідник.
Вісн. Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки. - 2006, № 1, с.256-265.
Ільченко В.В., Кондратович О.Ю., Третяк О.В., Шкіль М.В.
2006 Influence of the Magnetic Field on the Photocurrent through Silicon - Porous Silicon Heterostructures
Uhr. J. Phys. 2006, Vol.51, N 6, p.574-579
Kozinets A.V., Nichiporuk O.I., Momot N.N., Kislyuk V.V., Skryshevsky V.A.
2006 Passivation of the surface of rear contact solar cells by porous silicon
Thin Solid Films, Vol.511, 248-251, 2006
Nichiporuk O, Kaminski A, Lemiti M, Fave A, Litvinenko S, Skryshevsky V
2005 MIS-stimulated back-surface passivation of the interdigitated back-contact solar cells
Solar Energy Materials and Solar Cells, 87 (2005), p.549–555.
O. Nichiporuk, A. Kaminski, V. Skryshevsky, S. Litvinenko
2005 Шумова спектроскопія глибоких рівнів сульфіду кадмію
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, № 2, 2005, с.373-378
Товпеко О.В., Шкавро А.Г.
2005 Структурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al-n-Si з бар’єром Шотткі
Фізика і хімия твердого тіла т. 6, № 1 (2005) с. 165-169
Воробець Г.І., Воробець М.М., Мельничук Т.А., Шкавро А.Г.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov