Публікації викладачів ІВТ : Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики : Всі журнали : Всі роки

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2009 Оптимізація методики визначення вмісту глюкози у виноматеріалі ензимним амперометричним біосенсором
"Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009, С. 88-98
Т. Б. Горюшкіна, О. В. Остроухова, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
2009 Біосенсорний аналіз глікоалкалоїдів у картоплі
Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009, С. 64-73
В. М. Архипова, М. К. Шелякіна, О. Л. Кукла, О. А. Назаренко
2008 Сучасні комп’ютерні грід – технології та їх застосування в медичних дослідженнях
Медична інформатика та інженерія - Т. 1, № 1, c.23-29 (2008)
О.І.Корнелюк, О.П.Мінцер
2008 Методи кластеризації в програмі Microarraytool для аналізу даних ДНК-мікроарреїв
Медична інформатика та інженерія - Т. 1, № 2 c.41-47. (2008)
С.С.Івахно, О.І.Корнелюк, О.П.Мінцер
2008 Аминоацил-тРНК-синтетазы: новая перспектива иммуномодуляции, регенерации и противоопухолевой терапии
Вісник фармакології і фармації, №9, с.2-8, 2008.
А.Г.Резников, А.И.Корнелюк
2008 Влияние препаратов рекомбинантного белка ЕМАР-II на рост, гистологические и гистохимичекие характеристики гетеротрансплантатов рака простаты человека
Журнал АМН Украины, т.14, №4, с.719-730, 2008
А. Ф. Возианов, А. Г. Резников, А. И. Корнелюк, А. М. Романенко, Л.В.Чайковская, Л. И. Полякова, В. Н. Григоренко
2008 Модель просторової структури тирозил-тРНК синтетази збудника туберкульозу Mycobacterium tuberculosis
Укр.біохім.журн., №5, с.36-49, 2008
К. О. Одинець, О. І. Корнелюк
2008 Фактор переноса: природа, получение, характеристика, перспективы использования в биотерапии больных злокачественными новообразованиями, «Специфічна імунотерапія в онкології»
Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання специфічної імунотерапії хворих на злоякісні новоутворення” м.Умань, 2007 р., К., “Здоров’я”, 2008, c.293-328
Гриневич Ю. А., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Бобро Л.И., Корнелюк А.И., Лен А.Д.
2008 Механічні характеристики хімічно скінованих гладеньких м'язів caecum. Участь внутрішньоклітинних депо Сa2+ у формуванні їх вихідного та Сa2+-індукованого напруження
Журнал "Фізика живого", 2008, Т.16, №2, С. 32-37
Давидовська Т.Л., Радченко Н.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Іванов О.Я.
2008 Вплив кальцію на флуоресцентні властивості актоміозину при дії ультразвуку різних режимів
Журнал "Фізика живого", 2008, Т.16, №1, С. 34-39
Мединська К.О., Омельянюк В.С., Грибова М.І., Давидовська Т.Л., Нурищенко Н.Є., Пелюх Л.І., Черноморець П.М.
2008 Сa2+- та Сa2+-кальмодулін залежне скорочення скінованих гладеньких м'язів та його моделювання
Журнал "Фізика живого", 2008, Т.16, №1, С. 56-61
Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Іванов О.Я., Нурищенко Н.Є.
2008 Оптимізація роботи ферментних біоселективних елементів як складових потенціометричного мультибіосенсора
Біополімери і клітина.- 2008.- Т.24, № 1.- С. 41-50.
О.О.Солдаткін, О.А.Назаренко, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
2008 Биосенсоры для анализа гликоалкалоидов в клубнях картофеля
Прикладная биохимия и микробиология.- 2008.- Т.44, № 3.-С. 347-352.
В.Н.Архипова, С.В.Дзядевич, Н.Жаффрезик-Рено, К.Мартле, А.П.Солдаткин
2008 Conductometric Microbiosensors for Environmental Monitoring
Sensors.- 2008.- V.8.-P. 2569-2588
S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault
2008 Амперометричні ферментні біосенсори
Біотехнологія.- 2008.- Т.1, № 1.- C. 46-60.
С.В. Дзядевич
2008 Кондуктометричний біосенсор на основі триферментної системи для визначення сахарози
Біотехнологія.- 2008.- Т.1, № 1.- C. 116-122.
О.О. Солдаткін, В.М. Пєшкова, С.В. Дзядевич, Г.В. Єльська
2008 Conductometric biosensor based on glucose oxidase and beta-galactosidase for specific lactose determination in milk
Material Science and Engineering C.- 2008.- V.28.-P. 872-875.
M.Marrakchi, S.V.Dzyadevych, F.Lagarde, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault
2008 Amperometric biosensor for lactate analysis in wine and must during fermentation
Material Science and Engineering C.- 2008.- V.28.-P. 943-948.
L.V.Shkotova, T.B.Goryushkina, C.Tran-Minh, J.-M.Chovelon, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych
2008 Novel sucrose three-enzyme conductometric biosensor
Material Science and Engineering C.- 2008.- V.28.-P. 959-964.
O.O.Soldatkin, V.M.Peshkova, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, N.Jaffrezic-Renault, A.V.El’skaya
2008 Biosensors for assay of glycoalkaloids in potato tubers
Applied Biochemistry and Microbiology.- 2008.- V.44, No 3.- P. 314-318.
V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet, A.P.Soldatkin
2008 Alkaline Phosphatase Conductometric Biosensor For Heavy-metal Ion Determination
ITBM-RBM.- Volume 29, Issues 2–3, April–May 2008, Pages 136–140
A.L.Berezhetskyy, O.F.Sosovska, C.Durrieu, J.-M.Chovelon, S.V.Dzyadevych, C.Tran-Minh
2008 Amperometric enzyme biosensors: past, present and future
ITBM-RBM.- 2008.- V.29.-P. 171-180.
S.V.Dzyadevych, V.N.Arkhypova, A.P.Soldatkin, A.V.El’skaya, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault
2008 Hybrid coatings as transducers in optical biosensors
Journal of Coating Technology and Research.- 2008.- 5 (4).- P.491-496.
K.Rose, S.Dzyadevych, R.Fernandez-Lafuente, N.Jaffrezic, G.Kuncova, V.Matejec, P.J.Scully
2008 Ферментні біосенсори для кількісного аналізу компонентів вина
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2008.- No 1.- С.49-67.
Т.Б.Горюшкіна, С.В.Дзядевич
2008 Виноградні вина. Хімічний склад та методи визначення
Біотехнологія.- 2008.- Т.1, № 2.- С.24-38.
Т.Б.Горюшкіна, С.В.Дзядевич
2008 Оптимізація методики визначення лактату у виноматеріалі амперометричним ферментним біосенсором
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2008.- No 2.- С.39-47.
Т.Б.Горюшкіна, Л.В.Шкотова, Є.А.Сластья, О.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2008 Кондуктометричний біосенсор на основі триферментної системи для селективного визначення іонів важких металів
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2008.- No 2.- С.48-57.
О.О.Солдаткін, В.М.Пєшкова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
2008 Сенсорні масиви на основі диференційних ІСПТ-елементів для моніторингу токсичних речовин природного та штучного походження
Sensor Electronics and Microsystem Technologies.- 2008.- No 2.- С.58-68.
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, Ю.В.Голтвянський, О.О.Солдаткін, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
2008 Оптимізація роботи мультибіосенсора при інгібіторному аналізі токсинів
Біополімери і клітина.- 2008.- Т.24, № 6.- С. 494-502.
О.О.Солдаткін, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
2008 Ферментний кондуктометричний біосенсор для визначення вмісту лактози
Біотехнологія.- 2008.- Т.1, № 4.- С.76-84.
В.М.Пєшкова, О.Я.Саяпіна, О.О.Солдаткін, О.Л.Кукла, С.В.Дзядевич
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov