Публікації викладачів ІВТ : 2005 рік

Рікіконка для сортування Назва статті | Журнал | Автори
2005 MIS-stimulated back-surface passivation of the interdigitated back-contact solar cells
Solar Energy Materials and Solar Cells, 87 (2005), p.549–555.
O. Nichiporuk, A. Kaminski, V. Skryshevsky, S. Litvinenko
2005 Шумова спектроскопія глибоких рівнів сульфіду кадмію
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, № 2, 2005, с.373-378
Товпеко О.В., Шкавро А.Г.
2005 Структурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al-n-Si з бар’єром Шотткі
Фізика і хімия твердого тіла т. 6, № 1 (2005) с. 165-169
Воробець Г.І., Воробець М.М., Мельничук Т.А., Шкавро А.Г.
2005 Універсальні вимірювально-керуючі комплекси
Вестник НТУ «ХПИ», 2005, №35, с.85-93.
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Шкавро А.Г., Бунак С.В., Плахотнік А.В., Погорілий В.М.
2005 Field-induced chiral phase in isotropic frustrated spin chains
PHYSICAL REVIEW B Volume: 72 Issue: 9 Article Number: 094424 DOI: 10.1103/PhysRevB.72.094424 Published: SEP 2005
A. K. Kolezhuk and T. Vekua
2005 Electron Spin Resonance in Sine-Gordon Spin Chains in the Perturbative Spinon Regime
PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 95 Issue: 1 Article Number: 017207 DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.017207 Published: JUL 1 2005
S A Zvyagin, A K Kolezhuk, J Krzystek and R Feyerherm
2005 Field and impurity induced ordering in interacting dimer systems
Progress of Theoretical Physics Supplement Issue: 159 Pages: 376-386 Published: 2005
H.-J. Mikeska, A. Kolezhuk
2005 Spontaneous breaking of chiral symmetry in frustrated spin chains in magnetic field
Ukrainian Journal of Physics Vol. 50 (N 8), 843-848 (2005)
A. K. Kolezhuk, T. Vekua, R. S. Khymyn
2005 Preparation and optical properties of Au/Teflon nanocomposites
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume: 5 Issue: 11 Pages: 1919-1924 DOI: 10.1166/jnn.2005.444 Published: NOV 2005
Goncharenko A.V., Grynko D.O., Grytsenko K.P., Lozovski V.Z.
2005 Modelling of deep level influence on voltage-capacitance characteristic of metal-semiconductor contact.
Вісн. Київ. ун-ту. Радіофізика та електроніка. – 2005, Вип. 8, с. 15-17.
Ilchenko V.V., Kondratovich O.Y., Tretyak O.V., Shkil M.V.
2005 Вплив спін-орбітальної взаємодії на намагніченість квантових точок
Вісник Київського університету. Серія: Фіз.-мат. науки - 2005, №2. - с. 347-353
О.С. Баужа, О.М. Воскобойніков, О. В. Третяк
2005 ПАРИЛЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ: свойства, технологии, перспективы
Полимеры-деньги.- №3(11), с.54-57 (2005)
К.П. Гриценко, В.З. Лозовский
2005 Застосування безконтактного методу вимірювання провідності в напівпровідникових сенсорних системах
Вісник Київського національного університету. Радіофізика та електроніка, 2005, Вип. 8, с. 11-13
А.І. Бенілов., А.І. Циганова, С.В. Литвинеико, В.А. Скришевський.
2005 Аналіз C-V методу дослідження фізичних параметрів бар’єра Шоткі
Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, в. № 3, 2005, с.451-460
Шкавро А.Г.
2005 Амперометричний биосенсор для аналізу етанолу у вині та у виноградному суслі в процесі його ферментації
Украинский биохимический журнал.- 2005.- 77, 1.- С. 96-103
Л.В.Шкотова, Е.А.Сластья, Т.А.Жилякова, О.П.Солдаткин, В.Шуманн, С.В.Дзядевич
2005 Сенсори води на основі МДН-структур з проміжним шаром поруватого кремнію та органічного напівпровідника
Вісник Київського університету, сер. Радіофізика та електроніка, 2005, № 8. c. 41-44
В.А. Скришевський, І.В. Гаврильченко, С.А. Дяченко, Г.В. Кузнецов, Ю.О. Первак
2005 Сучасні уявлення про структурну та функціональну організацію скорочувального апарата гладеньких м'язів
Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки . - 2005. - № 1. - С. 312-316
Давидовська Т.Л., Богуцька К. І.
2005 Early-warning electrochemical biosensor system for environmental monitoring based on enzyme inhibition
Sensors and Actuators B.- Volume 105, Issue 1, 14 February 2005, Pages 81-87
S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, A.V.El’skaya, J.-M. Chovelon, C.Georgiou, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault
2005 Кондуктометричні ферментні біосенсори: теорія, технологія, застосування
Біополімери і клітина.- 2005.- 21.-P. 91-106.
С.В.Дзядевич
2005 Analysis of the potato glycoalkaloids by using of enzyme biosensor based on pH-ISFETs
Talanta.- Volume 66, Issue 1, 31 March 2005, Pages 28–33
A.P.Soldatkin, V.N.Arkhypova, S.V.Dzyadevych, A.V.El’skaya, J.-M.Gravoueille, N.Jaffrezic-Renault, C.Martelet
2005 Carbon fibre-based microbiosensors for in vivo measurements of acetylcholine and choline
Biosensors & Bioelectronics.- 2005.- 21.,1. - P. 87-94.
O.N.Schuvailo, S.V.Dzyadevych, A.V.El’skaya, S.Gautier-Sauvigné, E.Csoregi, R.Cespuglio, A.P.Soldatkin
2005 Дослідження та оптимізація кондуктометричних перетворювачів на основі планарної технології
Сенсорная электроника и микросистемные технологии.- 2005.- № 2.- С. 48-54.
В.М.Архипова, А.Л.Бережецький, О.А.Шульга, Ж.-М.Шовелон, О.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2005 A bi-enzymatic whole cell conductometric biosensor for heavy metal ions and pesticides detection in water samples
Biosensors & Bioelectronics.- 2005.-21, 2.- P.273-281.
C.Chouteau, S.V.Dzyadevych, C.Durrieu, J.-M.Chovelon
2005 Дослідження та оптимізація різних перетворювачів для створення амперометричних біосенсорів
Сенсорная электроника и микросистемные технологии.- 2005.- № 2.- С. 55-62.
А.Л.Бережецький, О.М.Щувайло, В.М.Архипова, Л.В.Шкотова, Ж.-М.Шовелон, О.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2005 A novel proteinase K biosensor based on interdigitated conductometric electrodes for proteins determination in rivers and sewers water
Sensors and Actuators B.- Volume 111-112, Issue SUPPL., 11 November 2005, Pages 390-395
M.Marrakchi, S.V.Dzyadevych, P. Namour, C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault
2005 Дослідження напівпровідникових структур для розробки рН-чутливих польових транзисторів
Сенсорная электроника и микросистемные технологии.- 2005.- 3.- P. 66-73.
С.В.Пацковський, О.С.Фролов, О.А.Шульга, О.П.Солдаткін, С.В.Дзядевич
2005 Амперометричний біосенсор для аналізу лактату у вині та у виноградному суслі в процесі його ферментації
Украинский биохимический журнал.- 2005.- 77, 5.- C.123-130
Л.В.Шкотова, Т.Б.Горюшкіна, Є.А.Сластья, О.П.Солдаткін, К.Тран-Мін, Ж.-М.Шовелон, С.В.Дзядевич
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov