Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань

Мова статті: 
Українська
Автор(и) статті: 
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В.
Вихідні данні статті: 
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. №27. 2011. с.75-81
Назва журналу: 
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Рік публікації: 
2011
Volume: 
27
Ключові слова: 
навчальний процес, модульно-рейтингова система, національна шкала оцінок
Ключове слово: 
навчальний процес
Ключове слово: 
модульно-рейтингова система
Ключове слово: 
національна шкала оцінок

Проаналізовано вплив одночасного застосування різних шкал на визначення рівня академічних знань студенте в умовах впровадження Болонської конвенції в українську систему освіти. Розроблені рекомендації по поліпшенню об'єктивності оцінювання і стимулювання роботи студентів протягом семестру.

Назва підрозділу: 
ІВТ
НДЧ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov