Завння “Академік”

 • 2018 рік: д.б.н., проф. А.П. Солдаткін обраний академіком НАН України по відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології, спеціальність: новітні біомедичні технології
 • 2017 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський обраний академіком АН вищої школи України по відділенню фізики та астрономії

Міжнародні нагороди

 • 2014 рік: д. х. н., проф. І. В. Комаров – Georg Forster Research Award 2014 (премія Фонду Гумбольдта)
 • 2016 рік: д.б.н., проф., чл.-кор. НАНУ Д.М. Говорун та д.ф.-м.н., с.н.с. О.О. Броварець – міжнародна премія SCOPUS AWARDS UKRAINE 2016 у номінації “Найкращий колектив учених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій”
 

Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки Украіни”

 • 2016 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський
 • 2016 рік: д.х.н., проф. І.В. Комаров
 

Державна премія України в галузі науки і техніки

 • 2013 рік: д. ф.-м. н., проф. О. К. Колежук – за цикл наукових праць “Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища”
 • 2012 рік: д. ф.-м. н., проф. В. А. Скришевський – за роботу “Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі”
 • 2011 рік: д. б. н., проф. С. В. Дзядевич, д.ф.-м. н., проф. А. А. Євтух – за роботу “Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем”
 • 2009 рік: д. ф.-м. н., проф. В. Г. Вербицький – за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі
 

Премiя Президента України для молодих вчених

 • 2013 рік: к. ф.-м. н. І. С. Войтешенко – за цикл наукових праць “Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням”
 • 2011 рік: к. б. н. В. М. Пєшкова – за роботу “Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів”
 • 2010 рік: к. ф.-м. н. О. О. Броварець – за роботу “Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот”
 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

 • 2010 рік: к. ф.-м. н. О. О. Броварець – номінація “За наукові досягнення”
 

Грамота Президії НАН України

 • 2011 рік: студентка М. К. Шелякіна – за серію робіт “Функціонування чутливих елементів біосенсорів та їх оптимізація для аналізу токсичних речовин”
 

Премія НАН України за кращі наукові роботи для молодих вчених

 • 2013 рік: к. ф.-м. н. О. О. Броварець – за серію наукових робіт “Природа спонтанних точкових мутацій ДНК: квантово-хімічні моделі”