Іститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за чотирма напрямками підготовки:  фізика нанорозмірних та низьковимірних систем, нанофізика та наносенсорика (з поглибленим вивченням хімії та біології), хімія (з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою), біологія (з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою), а також магістрів за спеціальністю “високі технології”. 

До складу Інституту входять чотири кафедри:

  • Нанофізики конденсованих середовищ
  • Супрамолекулярної хімії
  • Молекулярної біотехнології та біоінформатики
  • Теоретичних основ високих технологій

Та науково-дослідні лабораторії

  • Фізика і техніка напівпровідників
  • Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі
  • Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
  • Технології та дослідження матеріалів і структур

Положення про інститут