Положення про Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за трьома напрямками підготовки:  нанофізика та комп’ютерні технології, з поглибленим вивченням хімії та біології; хімія (високі технології), з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою; біологія (високі технології), з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою, а також магістрів за напрямками підготовки: високі технології (хімія та наноматеріали); високі технології (хемоінформатика); високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); високі технології (біотехнологія).

До складу Інституту входять чотири кафедри:

  • Нанофізики конденсованих середовищ;
  • Супрамолекулярної хімії;
  • Молекулярної біотехнології та біоінформатики;
  • Теоретичних основ високих технологій.

Та науково-дослідні лабораторії:

  • Фізика і техніка напівпровідників;
  • Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі;
  • Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів;
  • Технології та дослідження матеріалів і структур.