Список аспірантів : Інтерактивні фільтри : Інститут високих технологій

Вступ Статус Шифр Фото Дисертант Тема дисертаційної роботи Науковий керівник
2013 2 рік навчання 02.00.03 Баканович Юлія Віталіївна Баканович Юлія Віталіївна Використання клітинно-проникних пептидів для транспортування наночастинок на основі SiC в живі клітини Комаров Ігор Володимирович
д. х. н.
2013 2 рік навчання 01.04.10 Балашов Олександр Павлович Балашов Олександр Павлович -Електрофізичні властивості напівпровідникових структур на основі барвників Ільченко Володимир Васильович
2013 2 рік навчання 01.04.10 Ботурчук Євген Ярославович Ботурчук Євген Ярославович -Кремнієві сонячні елементи із включенням наноструктурованих матеріалів Скришевський Валерій Антонович
д. ф.-м. н.
2013 2 рік навчання 03.00.03 Воробйова Наталія Володимирівна Воробйова Наталія Володимирівна -актеріальна експресія, виділення та структурно-функціональне дослідження білка AIMP1/р43 - компонента мультисинтетазного комплексу еукаріотів Корнелюк Олександр Іванович
д. б. н
2013 2 рік навчання 02.00.03 Гурбич Олександр Вікторович Гурбич Олександр Вікторович -Розрахункові дослідження молекулярних капсул Шиванюк Олександр Миколайович
д. х. н.
2013 2 рік навчання 02.00.03 Мельников Костянтин Петрович Мельников Костянтин Петрович -Амінокислоти та діаміни на основі гідрованих циклопентапіридинів Комаров Ігор Володимирович
д. х. н.
2013 2 рік навчання 02.00.03 Носик Павло Сергійович Носик Павло Сергійович -Синтез функціоналізавоних похідних піразолциклоалканів Шиванюк Олександр Миколайович
д. х. н.
2013 2 рік навчання 01.04.10 Русінчук Наталя Миколаївна Русінчук Наталя Миколаївна -Взаємодія вірусів різної природи з наноструктурованими поверхнями напівпровідників та металів Лозовський Валерій Зіновійович
д. ф.-м. н.
2013 2 рік навчання 03.00.03 Степурська Катерина Володимирівна Степурська Катерина Володимирівна -Оптимізація роботи мультибіосенсора для визначення токсичних речовин Дзядевич Сергій Вікторович
д. б. н.
2013 2 рік навчання 01.04.10 Хилько  Олександр   Леонідович Хилько Олександр Леонідович -Візуалізація локальних полів в напівпровідникових та металевих наноструктурах Лозовський Валерій Зіновійович
д. ф.-м. н.
2012 1 рік навчання 01.04.10 Коломієць Надія Миколаївна Коломієць Надія Миколаївна Формування плівкових структур на основі гетерогенних вуглецевих та модифікованих наносистем та дослідження їхніх електрофізичних властивостей в процесах адсорбції Третяк Олег Васильович
д. ф.-м. н
2012 1 рік навчання 01.04.10 Васильєв Є. С. Васильєв Є. С. Механізми транспорту та накопичення заряду в нанорозмірних напівпровідникових гетероструктурах Ільченко Володимир Васильович
к. ф.-м. н
2012 1 рік навчання - Булавко Г. В. Булавко Г. В. Будова та електронні процеси в органічних напівпровідниках Іщенко Олександр Олександрович
д. хім. н.
2012 1 рік навчання - Ломака М. А. Ломака М. А. Синтез нових похідних 2-амінохромонів Шиванюк Олександр Миколайович
д. хім. н.
2012 1 рік навчання - Мічурін О. М. Мічурін О. М. Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну Комаров Ігор Володимирович
д. хім. н.
2012 1 рік навчання - Тарновський А. В. Тарновський А. В. Самоорганізація та рецепторні властивості деяких функціональних резорцинол[4] – та резорцинол[6] аренів Шиванюк Олександр Миколайович
д. хім. н.
2012 1 рік навчання - Краснєнков Дмитро Сергійович Краснєнков Дмитро Сергійович Дослідження поліморфізмів генів пов’язаних із виникненням імунопатологій -
д. б. н.
2012 1 рік навчання - Малина Альона Едуардівна Малина Альона Едуардівна Фізико-хімічні властивості протипухлинного цитокіна ЕМАРІІ та його нанокомпозитних комплексів Корнелюк Олександр Іванович
д. б. н.
2012 2 рік навчання - Мацишин Микола Йосипович Мацишин Микола Йосипович Розробка афінних біосенсорних систем для детектування послідовностей нуклеїнових кислот Солдаткін Олексій Петрович
д. б. н.
2012 1 рік навчання - Плодник Д. П. Плодник Д. П. Всеможливі гомо-гетероасоціати деяких пуринових та піримідинових нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження Говорун Дмитро Миколайович
д. б. н.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov