Аспіранти Інституту високих технологій

Інформація про аспірантів ІВТ і про аспірантів викладачів і науковців ІВТ

Вступ Статус Шифр Дисертант | Тема | Науковий керівник Перегляд лічильника результату
2013 2 рік навчання 02.00.03 Баканович Юлія Віталіївна
Використання клітинно-проникних пептидів для транспортування наночастинок на основі SiC в живі клітини
Комаров Ігор Володимирович
д. х. н.
1
2013 2 рік навчання 01.04.10 Балашов Олександр Павлович
-Електрофізичні властивості напівпровідникових структур на основі барвників
Ільченко Володимир Васильович
2
2013 2 рік навчання 01.04.10 Ботурчук Євген Ярославович
-Кремнієві сонячні елементи із включенням наноструктурованих матеріалів
Скришевський Валерій Антонович
д. ф.-м. н.
3
2013 2 рік навчання 03.00.03 Воробйова Наталія Володимирівна
-актеріальна експресія, виділення та структурно-функціональне дослідження білка AIMP1/р43 - компонента мультисинтетазного комплексу еукаріотів
Корнелюк Олександр Іванович
д. б. н
4
2013 2 рік навчання 02.00.03 Гурбич Олександр Вікторович
-Розрахункові дослідження молекулярних капсул
Шиванюк Олександр Миколайович
д. х. н.
5
2013 2 рік навчання 02.00.03 Мельников Костянтин Петрович
-Амінокислоти та діаміни на основі гідрованих циклопентапіридинів
Комаров Ігор Володимирович
д. х. н.
6
2013 2 рік навчання 02.00.03 Носик Павло Сергійович
-Синтез функціоналізавоних похідних піразолциклоалканів
Шиванюк Олександр Миколайович
д. х. н.
7
2013 2 рік навчання 01.04.10 Русінчук Наталя Миколаївна
-Взаємодія вірусів різної природи з наноструктурованими поверхнями напівпровідників та металів
Лозовський Валерій Зіновійович
д. ф.-м. н.
8
2013 2 рік навчання 03.00.03 Степурська Катерина Володимирівна
-Оптимізація роботи мультибіосенсора для визначення токсичних речовин
Дзядевич Сергій Вікторович
д. б. н.
9
2013 2 рік навчання 01.04.10 Хилько Олександр Леонідович
-Візуалізація локальних полів в напівпровідникових та металевих наноструктурах
Лозовський Валерій Зіновійович
д. ф.-м. н.
10
2012 1 рік навчання - Булавко Г. В.
Будова та електронні процеси в органічних напівпровідниках
Іщенко Олександр Олександрович
д. хім. н.
11
2012 1 рік навчання 01.04.10 Васильєв Є. С.
Механізми транспорту та накопичення заряду в нанорозмірних напівпровідникових гетероструктурах
Ільченко Володимир Васильович
к. ф.-м. н
12
2012 1 рік навчання 01.04.10 Коломієць Надія Миколаївна
Формування плівкових структур на основі гетерогенних вуглецевих та модифікованих наносистем та дослідження їхніх електрофізичних властивостей в процесах адсорбції
Третяк Олег Васильович
д. ф.-м. н
13
2012 1 рік навчання - Краснєнков Дмитро Сергійович
Дослідження поліморфізмів генів пов’язаних із виникненням імунопатологій
-
д. б. н.
14
2012 1 рік навчання - Ломака М. А.
Синтез нових похідних 2-амінохромонів
Шиванюк Олександр Миколайович
д. хім. н.
15
2012 1 рік навчання - Мічурін О. М.
Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну
Комаров Ігор Володимирович
д. хім. н.
16
2012 1 рік навчання - Малина Альона Едуардівна
Фізико-хімічні властивості протипухлинного цитокіна ЕМАРІІ та його нанокомпозитних комплексів
Корнелюк Олександр Іванович
д. б. н.
17
2012 2 рік навчання - Мацишин Микола Йосипович
Розробка афінних біосенсорних систем для детектування послідовностей нуклеїнових кислот
Солдаткін Олексій Петрович
д. б. н.
18
2012 1 рік навчання - Плодник Д. П.
Всеможливі гомо-гетероасоціати деяких пуринових та піримідинових нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження
Говорун Дмитро Миколайович
д. б. н.
19
2012 1 рік навчання - Старосила Сергій Анатолійович
Розробка інгібіторів протеінкінази FGFR1
Дзядевич Сергій Вікторович
д. б. н.
20
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov