Карлаш Ганна Юріївна

Карлаш Ганна Юріївна
Поточний статус: 
захищена дисертація
Рік вступу до аспірантури: 
2010
Рік закінчення аспірантури: 
2013
Тема дисертаційної роботи: 
Фотолюмінесцентні властивості композитів на основі нанокремнію з аерогелем кремнезему та поруватого наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію
Кафедра до якої прикріплений аспірант: 
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
ПІБ наукового керівника: 
Скришевський Валерій Антонович
Науковий ступінь наукового керівника: 
д. ф.-м. н.
Посада наукового керівника: 
професор
Назва ВУЗУ, що закінчив аспірант: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Форма навчання: 
З відривом від виробництва
Статус захисту: 
Пройшов передзахист
Назва спеціальності в аспірантурі: 
Фізика напівпровідників і діелектриків
Код спеціальності: 
01.04.10
Вид аспірантури: 
Здобувач, асистент РФФ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov