Бакалавр

Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР».

Напрями підготовки за освітнім рівнем «БАКАЛАВР»:

 

102 — хімія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико- математичних і біологічних наук);

091 — біологія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико- математичних і хімічних наук);

104 — фізика нанорозмірних та низьковимірних систем (з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук);

105 — нанофізика та наносенсорика (з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук).

 

  • державна форма навчання;
  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 4 роки;
  • студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком.

Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу до Інституту навчаються за вибраною ними базовою спеціальністю, а також отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовими напрямками “фізика (фізика нанорозмірних та низьковимірних систем)” і “прикладна фізика (нанофізика та наносенсорика)”, додатково поглиблено вивчають хімічні і біологічні науки; студенти, які навчаються за базовим напрямком “хімія (високі технології)”, — фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком біологія (високі технології)”, — фізико-математичні та хімічні науки. Нормативні базові курси викладаються за відповідними програмами фізичного, хімічного факультетів, факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем і ННЦ “Інститут біології та медицини”. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ. Курси, присвячені комп’ютерним технологіям, є в навчальних планах студентів усіх напрямів з першого року навчання.

Магістр

Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»: Студентами магістратури ІВТ можуть стати бакалаври природничих і інформаційно-математичних спеціальностей (фізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні та системні інженери та ін.), а також випускники будь-якої іншої спеціальності, що мають диплом за ОР «Бакалавр»). 102 — високі технології (хімія та наноматеріали); ліцензований обсяг прийому 10 осіб; 102 — високі технології (хемоінформатика); (програма подвійного дипломування із Страсбурзьким університетом) 162 — високі технології (біотехнологія); ліцензований обсяг прийому 20 осіб; 105 — високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); ліцензований обсяг прийому 35 осіб.
державна форма навчання;
навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
тривалість навчання — 2 роки;
студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком.
Випробування до вступу в магістратуру:
спеціальність;
іноземна мова (іспит або міжнародний сертифікат IELTS, TOEFL, DaF та ін.)
додаткове вступне випробування, що має форму тесту (лише у випадку перехресного вступу — вступ не по спеціальності).
Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки студентами ІВТ стають випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів), що мають неоднакову базову освіту та знання, то на початку навчання студенти (крім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний об’єм знань з суміжних до своєї базової освіти наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку слухають лекції з біології і хімії, бакалаври хімічного напрямку — з фізики і біології, бакалаври біологічного напрямку — з фізики і хімії. В подальшому студенти слухають лекції з базових спеціальностей, лекції міждисциплінарного циклу, лекції курсів за вибором. Цикли лекцій комплексно охоплюють основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій, доповнюються лабораторними роботами для практичного засвоєння матеріалу. Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати курси з тих напрямів, в яких вони хотіли б отримати чи поглибити знання для подальшої наукової роботи. Студентам пропонуються три блоки дисциплін (фізичний, хімічний, біологічний) по 6 лекційних курсів у кожному. Студенти обов’язково обирають по одному курсу з кожного блоку дисциплін, плюс ще 2 курси на свій вибір з будь-яких блоків

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, в науково-дослідних інститутах НАН України, на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних універ


Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 102-Хімія (хемоінформатика) _25_10_2018 13_18_34
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 102-Хімія (хемоінформатика)_20_06_2018 17_24_40
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 102-Хімія 2017_20_06_2018 17_24_14
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 102-Хімія 2018 _25_10_2018 13_40_11

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 105-Прикладна фізика та наноматер_20_06_2018 19_28_52
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 105-Прикладна фізика та наноматер_25_10_2018 13_33_25

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 162-Біотехнології та біоінженерія_20_04_2018 11_57_05
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з спеціальності 162-Біотехнології та біоінженерія_25_10_2018 13_35_59

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 6.040101 – Хімія, 2015 рік_26_12_2017 13_22_28
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 6.040102 – Біологія, 2015 рік_21_08_2017 14_28_09
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 6.040203 – Фізика, 2015 рік_21_08_2017 14_29_29
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 6.040204 – Прикладна фізика, 2015 рік_21_08_2017 14_28_43

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2016 – Біологія_05_11_2018 11_30_08
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2016 – Прикладна фізика_20_06_2018 15_45_06
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2016 – Фізика_12_04_2018 14_24_24 (1)
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2016 – Хімія_24_10_2018 15_20_54 (1)
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2017 – Біологія_05_11_2018 11_30_26
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2017 – Хімія_29_08_2018 12_49_05 (1)
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2018 – Біологія _21_09_2018 16_18_41 (1)
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2018 – Фізика_03_09_2018 14_29_17 (1)
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 2018 – Хімія_16_07_2018 12_31_13 (1)