Бакалавр

Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР».

Напрями підготовки за освітнім рівнем «БАКАЛАВР»:

102 — хімія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико- математичних і біологічних наук);

091 — біологія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико- математичних і хімічних наук);

104 — фізика нанорозмірних та низьковимірних систем (з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук);

105 — нанофізика та наносенсорика (з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук).

  • державна форма навчання;
  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 4 роки;
  • студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком.

Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу до Інституту навчаються за вибраною ними базовою спеціальністю, а також отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовими напрямками “фізика (фізика нанорозмірних та низьковимірних систем)” і “прикладна фізика (нанофізика та наносенсорика)”, додатково поглиблено вивчають хімічні і біологічні науки; студенти, які навчаються за базовим напрямком “хімія (високі технології)”, — фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком біологія (високі технології)”, — фізико-математичні та хімічні науки. Нормативні базові курси викладаються за відповідними програмами фізичного, хімічного факультетів, факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем і ННЦ “Інститут біології та медицини”. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ. Курси, присвячені комп’ютерним технологіям, є в навчальних планах студентів усіх напрямів з першого року навчання.

Магістр

Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»: Студентами магістратури ІВТ можуть стати бакалаври природничих і інформаційно-математичних спеціальностей (фізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні та системні інженери та ін.), а також випускники будь-якої іншої спеціальності, що мають диплом за ОР «Бакалавр»). 102 — високі технології (хімія та наноматеріали); ліцензований обсяг прийому 10 осіб; 102 — високі технології (хемоінформатика); (програма подвійного дипломування із Страсбурзьким університетом) 162 — високі технології (біотехнологія); ліцензований обсяг прийому 20 осіб; 105 — високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); ліцензований обсяг прийому 35 осіб.
державна форма навчання;
навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
тривалість навчання — 2 роки;
студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком.
Випробування до вступу в магістратуру:
спеціальність;
іноземна мова (іспит або міжнародний сертифікат IELTS, TOEFL, DaF та ін.)
додаткове вступне випробування, що має форму тесту (лише у випадку перехресного вступу — вступ не по спеціальності).
Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки студентами ІВТ стають випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів), що мають неоднакову базову освіту та знання, то на початку навчання студенти (крім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний об’єм знань з суміжних до своєї базової освіти наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку слухають лекції з біології і хімії, бакалаври хімічного напрямку — з фізики і біології, бакалаври біологічного напрямку — з фізики і хімії. В подальшому студенти слухають лекції з базових спеціальностей, лекції міждисциплінарного циклу, лекції курсів за вибором. Цикли лекцій комплексно охоплюють основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій, доповнюються лабораторними роботами для практичного засвоєння матеріалу. Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати курси з тих напрямів, в яких вони хотіли б отримати чи поглибити знання для подальшої наукової роботи. Студентам пропонуються три блоки дисциплін (фізичний, хімічний, біологічний) по 6 лекційних курсів у кожному. Студенти обов’язково обирають по одному курсу з кожного блоку дисциплін, плюс ще 2 курси на свій вибір з будь-яких блоків

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, в науково-дослідних інститутах НАН України, на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних універ