Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 4 грудня 2017 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2018 році 

Детальна інформація