Науково-дослідна частина Інституту високих технологій : структура на 2015 рік

Науково-дослідна частина (наукові лабораторії)

 • НДЛ “Фізика і техніка напівпровідників”
  •  Сектор “Технологічні методи наноелектроніки”
 • НДЛ “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”
  • Сектор “Комп’ютерні технології в освіті”
 • НДЛ “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”
  • Сектор “Прикладні розробки та впровадження”
 • НДЛ “Технології та дослідження матеріалів і структур”

У складі Інституту високих технологій існують такі науково-дослідні та науково-навчальні лабораторії: “Фізика і техніка напівпровідників”, “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”, “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”, “Технології та дослідження матеріалів і структур”.

Однією з добре оснащених сучасним та унікальним обладнанням є науково-навчальна лабораторія “Технології та дослідження матеріалів і структур”. Вона була створена спільно з фірмою “ТММ”.

Унікальною науково-технологічною установкою лабораторії є скануючий ядерний мікрозонд, який за своїми характеристиками входить до першої десятки таких установок в світі. Мікрозонд дозволяє отримувати пучки протонів та ядер гелію з енергією від 1 до 3 МеВ. Розкид енергії частинок становить менше 200 еВ, що дозволяє отримувати високу роздільну здатність сканування та фокусувати  пучок в точку діаметром  менше ніж один мікрометр. Також важливою особливістю установки є можливість отримання зовнішніх пучків іонів для прецизійного опромінення клітин та інших живих мікрооб’єктів в нормальних умовах лабораторії.

Основними мікроаналітичними методиками, що застосовуються в лабораторії, є методики РІХЕ і BS. Науковці і студенти ІВТ використовують методи індукованого протонами характеристичного рентгенівського випромінювання, зворотного резерфордівського розсіювання іонів, скануючої трансмісійної іонної мікроскопії, контрастної каналізуючої мікроскопії. Завдяки чому вони мають можливість досліджувати нові матеріали, нано- і мікрокомпозити, аналізувати навколишнє середовище, вивчати пристрої електронної техніки, розробляти нові технології створення елементів електроніки, здійснювати дослідження біологічних структур, геологічних та археологічних об’єктів.

Сьогодні в світі активно розвивається і інше застосування скануючого ядерного мікрозонда — внесення дефектів структури або перебудова хімічних зв’язків між атомами у глибині чи в приповерхневих шарах зразка. Ця методика дістала назву РВМ (Proton Beam Micromachining).

Вчені науково-дослідної лабораторії “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі” вперше запропонували радикальну модифікацію електричних властивостей германію пучками протонів високих енергій на установці ядерного мікрозонду. Було виявлено, що при опроміненні кристалів германію протонами утворюються приховані канали з високою провідністю. Розглянутий спосіб протонного легування може бути використаний для створення високопровідних нанофрагментованих шарів і квантових точок, які знаходять широке застосування в сучасній мікроелектроніці.

Основним напрямком роботи сектору “Комп’ютерні технології в освіті”  є створення дистанційних навчальних програм, заснованих на комп’ютерному моделюванні та імітації фізичних процесів і явищ. Такі програми можуть значно підвищити ефективність самостійної роботи студентів.

До завдань сектору входять:

 • розробка та впровадження сучасних технологій комп’ютерної підтримки навчального процесу;
 • інформаційне наповнення систем управління навчанням;
 • створення електронних підручників, демонстрацій, електронних лабораторних робіт та їх симуляторів, баз даних, методів тестування, що спрямованих на аналіз результатів навчального процесу;
 • використання діяльнісного підходу при вивченні інженерних та технічних дисциплін;
 • розробка електронних курсів для самостійного вивчення.
 • розробка дослідницьких проектів для навчання в групі;
 • розробка та впровадження технологій дистанційного навчання.

Науково-дослідна лабораторія “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”

Науково-дослідна лабораторія “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів” проводить роботи в галузі пошуку нових лікарських засобів, використовуючи найсучасніші технології. У розпорядженні співробітників лабораторії є устаткування для автоматизованого біологічного скрінінгу хімічних сполук, сучасні хроматографи, мас-спектрометри.

Лабораторія знаходиться на території науково-виробничого підприємства “Укроргсинтез”. Науковці ІВТ мають змогу швидко впроваджувати свої відкриття в галузі медичної хімії на цьому підприємстві, основними завданнями якого є створення нових хімічних сполук – майбутніх лікарських засобів. Тут же створена і активно працює лабораторія пептидного синтезу де вчені ІВТ синтезують нові пептиди з метою виявлення серед них кандидатів у лікарські засоби. Студенти Інституту проходять практику на підприємстві, а випускники мають перспективи працевлаштування на ньому. Варто відзначити, що “Укроргсинтез” — підприємство, що випускає наукоємну продукцію, та входить у трійку світових лідерів у своїй галузі. 

Обладнання лабораторії “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov