Структура НДЧ : 2011 рік

Наукові теми 2011
Комплексна наукова програма:
“МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ,ЄКТІВ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ”
Науковий керівник – акад. АПН України, д.ф.-м.н., проф. Третяк О.В.
Фундаментальні дослідження
НДР «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОНІКИ І ФОТОНІКИ»
Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Скришевський В.А.
Виконавці : Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
НДЛ «Фізики і техніки напівпровідників»
НДР „ПЕПТИДИ І БІЛКИ ЯК МІШЕНІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, СИНТЕЗ САМООРГАНІЗОВАНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КАПСУЛ – ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ” »
Науковий керівник – д.х.н., проф. Комаров І.В.
Виконавці : Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
НДЛ „Хімічних методів та молекулярного моделювання”
НДР „ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИВОГО НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ”
Науковий керівник – чл.-кор.НАН України, д.б..н., проф. Говорун Д.М.
Виконавці : Кафедра Молекулярної біології, біотехнології та біофізики
НДЛ „Біологічних методів та біоінформатики”
НДР „ОПТИЧНІ, ЕЛЕКТРОННІ ТА АТОМАРНІ ЯВИЩА В НИЗЬКОВИМІРНИХ МАТЕРІАЛАХ І СТРУКТУРАХ”
Науковий керівник НДР: д.ф.-м.н., професор Лозовський В.З.
Виконавці : Кафедра математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій
НДЛ «Теоретико-експериментальних досліджень у природничих науках»
НДЛ «Автоматизації наукових досліджень»
НДР «ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ, ПРИСТРОЇ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Козоріз В.В.
Виконавці : НДЛ «Фізики та техніки рухомих систем»
НДЛ «Комп'ютерних технологій в освіті»

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov