Найбільш вагомі результати науково-дослідницьких робіт ІВТ : 2012 рік

 

Оптимізовано методику релаксаційної спектроскопіїї глибоких рівнів з підвищеною точністю визначення параметрів глибоко-рівневих центрів з близькими енергіями активації. Показана можливість прояву негативної диференційної ємності в композитних структурах з шарами квантових точок. Розроблено метод визначення параметрів квантових точок по ділянкам вольт-фарадних характеристик з негативною складовою диференціальної ємності. Визначені закономірності поглинання і утримання водню структурами на основі поруватого кремнію і паладію. 
 
Оптимізовано процеси виготовлення воднеміщуючих порошків кремнію та пористого кремнію. Визначені методи керування процесами виділення водню. Встановлені взаємозв'язки між часовими змінами параметрів і динамікою адсорбційно-десорбційних процесів в нанокомпозитних кремнієвих 
структурах. Показана можливість отримання методом іонно-плазмового розпилу нанокомпозитних плівок з нанокластерами Si в діелектричній матриці SiO2. Розмір кремнієвих нанокластерів та їх поверхнева густина залежить як від рівня збагачення кремнієм вихідних плівок SiOx, так і від температури відпалу.
 
Створена технологія виготовлення гетероструктур GaAs на Si для приладів оптоелектроніки. Показано, що іонна стимуляція процесу осадження узгоджувальних шарів дає можливість різко зменшити температуру синтезу гетероструктур на сапфірових підкладках. Розроблено новий метод обчислення ефективної сприйнятливості нанокомпозитних органічних плівок і на його основі запропоновано теорію взаємодії наночастинок композиту з наночастинками різної природи, а також запропоновано схему очищення біологічних рідин (наприклад лімфи крові) від вірусів та наночастинок металів.
 
Показана можливість застосування магнітної левітації в біологічних експериментах на Землі та в космосі, зокрема, для вирощування 
біологічних тканин.
 
Розроблені методики і створено ряд електронних лабораторних робіт і навчальних фільмів за напрямком «Високі технології» в тому числі з використанням унікального обладнання Київського скануючого ядерного мікрозонда. Проведені експериментальні дослідження активних масивів сформованих матеріальними тілами та магнітними і електростатичними полями. 
 
Синтезовано короткі циклічні пептиди, що містять шість амінокислотних залишків – аналоги відомого циклічного антимікробного пептиду c-(WFW). Одна або три амінокислотні залишки в c-(WFW) замінені в аналогах на конформаційно утруднені амінокислоти з метою підвищення селективності антимікробної дії. Аналоги характеризуються здатністю ефективно інгібувати ріст бактеріальних колоній – біоплівок та здатні знищувати біоплівки при достатньо низьких концентраціях.
 
Знайдено, що аналоги антибіотику пептидної природи Граміцидину S з фотоперемикачем в складі поліпептидного ланцюга змінюють свою біологічну активність оборотньо під дією світла. Отримано нові будівельні блоки нанорозмірних молекулярних капсул –тетрабензоїльні похідні резорцинаренів. Ці сполуки утворюють димерні капсули, і можуть включати молекули аммонієвих солей у склад супрамолекулярних комплеків.
 
Використовуючи методи структурної обчислювальної біології, вивчено найбільш загальні фізико-хімічні закономірності, які є підгрунтям функціонування біополімерів та їхніх комплексів, для створення на їхній основі біологічно-активних сполук з широким спектром дії – потенційно лікарських засобів. Було 
досліджено конформаційні властивості модифікованих як за основою, так і за цукровим залишком 
нуклеозидів.
 
Отримано конформаційну ємність модифікованих нуклеозидів і порівняно її з канонічними характеристиками канонічних нуклеозидів та виокремлено конформери, відповідальні за біологічну активність. Використовуючи молекулярно-біологічні, біохімічні та імунологічні методи досліджень виділено, очищено та охарактеризовано субстанції природного походження, що володіють протекторними властивостями.
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov