Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
  Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт
 

 

Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для фізиків)

 

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Основи сучасної спектроскопії

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Гавриленко К. С., к. хім. н.

1 Супрамолекулярна хімія Шиванюк О. М., д. хім н., професор
1 Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків) Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
1 Молекулярна біологія Драган А.І., к. біол. наук
1 Фізика низьковимірних систем (162 біотехнології та біоінженерія)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Фізика низьковимірних систем (105 прикладна фізика та наноматеріали)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Фізика низьковимірних систем (102 хімія)

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

1 Вибрані розділи загальної та квантової фізики для хіміків/біологів

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

1 Факультатив з вибраних розділів загальної та квантової фізики для хіміків/біологів Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор
1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., доцент

Стрільчук Г.М., к. ф.-м. н.

1 Інтелектуальна власність

Кохановська О. В., д. ю. н.

Шишка Р. Б., д. ю. н.

1 Фізика в біології і медицині

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., асистент

Русінчук Н.М., асистент

1 Вибрані розділи неорганічної та органічної хімії (цикл підготовки для біологів)

Гавриленко К. В., к. х. н.

Гринь С. В., к. х. н., асистент

1 Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)

Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

1 Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
1 Фізичні принципи сенсорики Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
1 Фізика матеріалів

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вишивана І.Г., к. ф.-м. н., асистент

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент

1-2 Іноземна мова для академічних цілей

Пастушенко Т.В., доцент 

Лутковська Н.М., асистент

2 Електронна будова і фотоніка молекул Іщенко О.О., д. хім. н., професор
2 Хімія наноматеріалів Гринь С. В., к. х. н., асистент
2 Біоінформатика Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (102 хімія) Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (105 прикладана фізика та наноматеріали) Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент
2 Комп’ютерне моделювання в природничих науках (162 біотехнології та біоінженерія) Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент
2 Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент

2 Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі Вербицький В. Г., д. тех. н., професор
2 Деградація та надійність Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
2 Методика викладання у вищій школі Головко Н. І., к. п. н., доцент
2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор

Солдаткін О. П., д. біол. н., професор

Гринь С. В., к. х. н., асистент

2 Основи сучасної мікроскопії Лектор
2 Хімія біоорганічна Толстанова Г.М., д. б. н., професор
2 Цифрові технології у науковому експерименті Сусь Б. Б., к.ф.-м.н., асистент
3 Хімія та фізика мультифункціональних матеріалів Колотілов С.В., к. хім. н., доцент
3 Медична хімія

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., д. хім. н., доцент

3 Комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин

Комаров І. В., д. хім. н., професор

Рябухін С. В., д. хім. н., доцент

3 Методологія органічного синтезу Комаров І. В., д. хім. н., професор
3 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
3 Молекулярна та квантова біофізика Войтешенко І.С., к.ф.-м.н., асистент
3 Напівпровідникові сенсори Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент
3 Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки Шека Д. Д., д. ф.-м. н., доцент
3 Синергетика Тартаківська О. В., д. ф.-м. н., професор
3 Колективні збудження в конденсованому середовищі, низьковимірних системах та наноструктурах, і фізичні методи їх аналізу

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

3 Фото-фізика вуглецевих π-електронмістких поверхонь та біофотоніка

Ящук В. М., д. ф-м. н., професор

Губанов В. О., к. ф-м. н., доцент

3 Педагогіка і психологія вищої школи Головко Н. І., к. п. н., доцент
3 Сучасна наноплазмоніка

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

3 Нестандартні методи сучасної спектроскопії нано-об’єктів фізики, хімії та біології Шило С. О., к. ф.-м. н., доцент
3 Функціональні неорганічні матеріали Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор
3 Дифракційні методи структурного аналізу Шиванюк О. М., д. хім н., професор
3 Фотопровідні полімерні композити Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент
4 Відновлювальні джерела енергії Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
4 Методологія та організація наукових досліджень Добронравова І. С, професор
5 Цивільний захист Лектор
6 Охорона праці у високих технологіях Лектор
9 Технології аналізу даних Васильев Т.А., к.ф.-м.н., асистент
9

Структурна та функціональна геноміка

Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
9 Загальна та прикладна біоінформатика Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
9 Обчислювальна хімія Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент
9 Математичні методи в сучасній біології  Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент
9 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  
9-10 Програмування в біоінформатиці

Рибалка І. Є., асистент

Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент 

10 Структурна біологія

Драган А. І., к.б.н., доцент

10 Визначення структури біологічних макромолекул

Комаров І. В., д. хім. н., професор

10 Моделювання складних систем

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

10 Біохімія Толстанова Г.М., д. б. н., професор
10 Інженерія програмного забезпечення Сусь Б. Б., к.ф.-м.н., асистент
10 Комп’ютерна практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
10

Професійна та корпоративна етика

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Єфіменко В. В.

11 Науково-виробнича практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
11 Молекулярна філогенія

Михайлюк Т. І., д.б.н., професор

11 Техніки і застосування молекулярної динаміки

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

11 NextGen ДНК-секвенування і аналіз

Пірко Н., асистент

11 Програмування на мовах родини С

Бородін В. А., к.т.н., доц., доцент кафедри

11 Проектування баз даних

Рибалка І. Є., асистент

11 Веб програмування

Рибалка І. Є., асистент

11

Фізика твердого тіла в біології та медицині

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

11 Наноплазмоніка

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

11 Наноматеріали та структури на їх основі

 

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

11 Computational Drug Discovery and Development

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

11

Програмовані логічні інтегральні схеми

Рєзніков М. І., к. т. н., доцент

11 Машинне навчання

Старосила С.А, к.б.н., технічний директор компанії «Рецептор АІ»

11

Біоінформатика білків

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

12 Взаємодії в наносистемах Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
12 Тенденції сучасної біоінформатики

Солдаткін О. П., д.б.н., професор, акад.

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

12 Логіка

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

12

Психологія

Коваленко А. Б., д.псих.н., проф. завідувач кафедри

12 Іноземна (англійська) мова

Пастушенко Т.В., к. філ. н., доцент

12 Історія культури

Панченко В. І., д.ф.н., проф.. завідувач кафедри

Тормахова А. М., к.ф.н., доцент