Обов’язкові компоненти

Вибіркові компоненти

Анотації навчальних дисциплін:

     105 – Прикладна фізика та наноматеріали

     102 – Хімія. Освітньо-наукова програма “Молекулярний дизайн та синтез”

     091 – Біологія. Освітньо-наукова програма “Молекулярна біотехнологія”

  • Новітні біоаналітичні технології
  • Актуальні питання структурної біології 
  • Нанотехнології в біології та медицині
  • Енергетика біологічних макромолекул
  • Сучасні аспекти молекулярної і квантової біофізики
  • Проблеми і перспективи молекулярної біології
  • Електрофізичні процеси в біологічних системах

Робочі програми навчальних дисциплін:

     105 – Прикладна фізика та наноматеріали