Освітньо-наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма  102 – Хімія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярний дизайн та синтез”

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1 та Перелік 2:

     

Освітньо-наукова програма 091 – Біологія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярна біотехнологія”

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:  

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1 та Перелік 2: