Наукова робота

Основні наукові напрямки. Наукові лабораторії. Презентація наукових досліджень.

На чотирьох кафедрах ІВТ працює близько 30 штатних співробітників — це висококваліфіковані науковці та досвідчений технічний персонал. Як було зазначено вище, наукова робота проводиться за найактивнішої участі студентів під керівництвом відомих вчених — професорів Інституту. За відносно короткий термін існування в ІВТ було створено потужний науковий колектив. Так, над науковими проектами працюють: академік АПН України, 3 члени-кореспонденти НАН України, близько 10 докторів та 15 кандидатів наук; 8 вчених, що мають звання професора. Серед співробітників ІВТ — 10 вчених, що входять до списку 100 найбільш цитованих науковців нашого університету, а чотири з них є серед топ-100 вчених України.

Дослідження проводяться в найактуальніших міждисциплінарних галузях науки. Наукові роботи публікуються в сучасних високорейтингових періодичних виданнях.

Науково-дослідна частина (наукові лабораторії)

 • НДЛ “Фізика і техніка напівпровідників”
  • Сектор “Технологічні методи наноелектроніки”
 • НДЛ “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”
  • Сектор “Комп’ютерні технології в освіті”
 • НДЛ “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”
  • Сектор “Прикладні розробки та впровадження”
 • НДЛ “Технології та дослідження матеріалів і структур”

 

Науково-дослідна частина Інституту високих технологій : структура на 2015 рік

У складі Інституту високих технологій існують такі науково-дослідні та науково-навчальні лабораторії: “Фізика і техніка напівпровідників”, “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі”, “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів”, “Технології та дослідження матеріалів і структур”.

Науковцям

Список публікацій. Тези конференій. Видання ІВТ. Патенти. Структура НДЧ.

Презентація наукових досліджень

 • Фізика
 • Хімія
 • Біологія
 • Математика

 

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov