Патенти викладачів і наукових співробітників Інституту високих технологій

Рік Назва патенту | Автори Країнаіконка для сортування
- Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії шляхом мікроін'єкційного введення водної суспензії одностінних вуглецевих нанотрубок
Прилуцький Ю.І., Шаповал Л.М., Сагач В.Ф., Дмитренко О.В., Радченко Н.В.
...
2007 Biosensor and its use
K.Rose, R.Fernandez-Lafuente, J.Manuel Guisan, L.Betancor, N.Jaffrezic, S.Dzyadevych
European Patent
2002 Procede electro-enzymatique par inhibition pour la detection de glycoalcaloides steroidiques (Electro-enzymatic method by inhibition for the detection of steroidal glycoalkaloids)
C.Martelet, N.Jaffrezic-Renault, O.Soldatkin, Y.Korpan, G.Elska, S.Dzyadevych
FR
2010 Спосіб визначення шорсткості поверхні і глибини порушень кристалоструктури механічно оброблених пластин кремнію
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Єременко В.О., Примаченко І.А., Карплюк А.І.
UKR
2010 Спосіб визначення товщини приповерхневого мікродефектного шару на пластинах кремнію
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В.,. Єременко В.О, Примаченко І.А., Карплюк А.І.
UKR
2012 Спосіб моделювання протипухлинного впливу на аденокарциному передміхурової залози
Резніков О.Г., Корнелюк О.І., Чайковська Л.В., Полякова Л.І., Сачинська О.В
UKR
2011 Нанокомпозитний протипухлинний препарат
Корнелюк О.І., Бабенко Л.А, Козлов О.В, Рєзніков О.Г., Чайковськa Л.В., Поляковa Л.І.
UKR
2012 Застосування цитонінподібного поліпептиду ЕМАР-ІІ як засобу, який проявляє протипухлинну дію на ріст карциноми передміхурової залози
Резніков О.Г., Корнелюк О.І., Чайковська Л.В., Полякова Л.И.
UKR
2011 Спосіб одержання водню з композитів пористого кремнію
Манілов А.І., Скришевський В.А., Кузнецов Г.В., Литвиненко С.В.
UKR
2012 Взаємодія між вірусами та наноструктурованою поверхнею, вздовж якої розповсюджується поверхневий плазмон-поляритон
Лисенко Володимир Сергійович, Лозовський Валерій Зіновійович, Локшин Михайло Маркович, Співак Микола Якович, Стерлігов Валерій Анатолійович
UKR
2012 Антивірусна терапія: взаємодія міжвірусними та наночастинками
Співак Микола Якович, Лисенко Володимир Сергійович, Лозовський Валерій Зіновійович, Локшин Михайло Маркович
UKR
2006 Кондуктометрична біосенсорна система для визначення цукрози
О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
UKR
2007 Амперометричний ферментний біосенсор для визначення вмісту гліцерину у алкогольних напоях
Л.В.Шкотова, Т.Б.Горюшкіна, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.З.Гайда, Г.М.Павлішко, М.В.Гончар
UKR
2007 Кондуктометричний біосенсор для визначення концентрації іонів важких металів у водних розчинах
О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
UKR
2007 Спосіб зберігання біосенсорів на основі ферментів
В.І.Грищенко, О.А.Нардид, Л.Д.Розанова, Є.Й.Науменко, М.І.Щетинський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
UKR
2007 Мультибіосенсор для визначення концентрацій токсичних речовин у водних розчинах
О.О.Солдаткін, О.А.Назаренко, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська
UKR
2008 Кондуктометрична біосенсорна система для визначення концентрації лактози у розчині
В.М.Пєшкова, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2009 Кондуктометрична біосенсорна система для визначення концентрації мальтози у розчині
В.М.Пєшкова, О.Я.Саяпіна, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич
UKR
2010 Амперометричний мультибіосенсор для визначення лактату, етанолу та глюкози
Л.В.Шкотова, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, Л.В.Семеничева, В.Г.Мельник
UKR
2010 Аналого-цифровий іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov