Патенти ІВТ : 2010

Рік Назва патенту | Автори Країнаіконка для сортування
2010 Аналого-цифровий електрохімічний пристрій з іонно-чутливими елементами для вимірювання параметрів розчинів
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2010 Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення поверхнево-активних речовин у водних розчинах
О.О.Солдаткін, І.С.Кучеренко, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2010 Ферментний біосенсор для визначення аніонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах
В.М.Архипова, М.Шелякіна, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич О.П.Солдаткін О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла
UKR
2010 Спосіб визначення шорсткості поверхні і глибини порушень кристалоструктури механічно оброблених пластин кремнію
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В., Єременко В.О., Примаченко І.А., Карплюк А.І.
UKR
2010 Спосіб визначення товщини приповерхневого мікродефектного шару на пластинах кремнію
Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Третяк О.В.,. Єременко В.О, Примаченко І.А., Карплюк А.І.
UKR
2010 Амперометричний мультибіосенсор для визначення лактату, етанолу та глюкози
Л.В.Шкотова, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, Л.В.Семеничева, В.Г.Мельник
UKR
2010 Аналого-цифровий іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2010 Іонно-сенсорний вимірювач параметрів рідких середовищ
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2010 Електрохімічний пристрій з іонно-чутливими елементами для вимірювання параметрів розчинів
О.Л.Кукла, О.С.Павлюченко, О.В.Бушма, Ю.В Голтвянський, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін
UKR
2010 Biosensor with inorganic-organic hybrid polymer coating
K.Rose, R.Fernandez-Lafuente, J.Manuel Guisan, L.Betancor, N.Jaffrezic, S.Dzyadevych
USA
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov