Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни “Анатомія та фізіологія для фізиків” для студентів радіофізичного факультету

Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни “Анатомія та фізіологія для фізиків” для студентів радіофізичного факультету
Автори книги: 
Давидовська Т.Л., Куценко Т.В., Меленевська Н.В., Федоренко Т.В.
Видавництво: 
Київський університет
Рік: 
2013
Кількість сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики

ПЕРЕДМОВА

  Дане навчальне видання призначено для студентів радіофізичного факультету (спеціальність (6.040204) «Прикладна фізика») Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які вивчають курс «Анатомія і фізіологія для фізиків» упродовж VІІІ-го семестра в обсязі 2 кредитів (72 год.), в тому числі 34 год. лекцій та 38 год. самостійної роботи. В ньому наведено: мету курсу, завдання та предмет навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь, систему контролю знань за умов складання заліку, зміст модульного та підсумкового контролю, критерії оцінювання знань. Навчальне видання містить розгорнуті плани лекцій у відповідності до «Робочої навчальної програми» та змістовних модулів; лекційний матеріал подано у вигляді детальних питань до його змісту у послідовності викладання на лекційних заняттях, що дозволить студентам сформувати чіткі уявлення щодо обсягу та рівня вимог складання заліку з даної дисципліни; до кожної теми лекційного курсу наведено список літератури, що рекомендується, а також завдання для самостійної роботи.
  Методичні розробки побудовано за принципом модульно- рейтингової системи оцінки знань студентів, яка тривалий час використовується в навчальному процесі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

ПереглядДолученняРозмір
Davydovskaya metodychka ANATOMIYa TA FIZIOLOHIYa DLYa FIZYKIV.djvu224.15 КБ
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov