Фізичні основи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів

Фізичні основи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів
Автори книги: 
Благой Ю. П., Веселков О.Н., Волков С. Н., Говорун Д. М., Євстигнєєв М.П., Жураківський Р.О., Корнелюк О. І., Малєєв В. Я., Семенов М. О., Сорокін В. О., Харкянен В. М., Христофоров Л. М., Шестопалова А.В
Видавництво: 
Харків: Вид. Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна
Рік: 
2012
Кількість сторінок: 
353
Мова: 
Українська
Підрозділ: 
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Анотація (укр.): В монографії розглянуто низку біологічно важливих питань, що стосуються структурно-функціональних властивостей найважливіших біополімерів, а саме: ДНК та її елементарних структурних ланок, деяких ферментів та білково-нуклеїнових комплексів.
 
Анотація (інш.мовою): В монографии рассмотрены ряд биологически важних вопросов, касающихся структурно-функциональных свойств наиболее важних биополимеров, а именно: ДНК и ее элементарных структурних звеньев, некоторых ферментов и белково-нуклеиновых комплексов.
Приклади сторінок: 
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov