Основи фізики напівпровідників (Том 1)

O.V. Tretyak, V.Z. Lozovski "Basics of Semiconductor Physics" vol.1
Автори книги: 
О.В. Третяк, В.З. Лозовський
Видавництво: 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Рік: 
2007
Кількість сторінок: 
338
Мова: 
Українська
ISBN: 
966-594-872-5
Підрозділ: 
Кафедра математики, теоретичної фізики і комп-рних технологій
Підрозділ: 
НДЧ

Підручник у 2-х томах, розрахований на студентів фізичних, радіофізичних і радіотехнічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Викладено основні ідеї фізики твердого тіла, на базі якої вивчається зонна структура напівпровідників; розглянуто статистику електронів та дірок, кінетичні явища та явища перенесення. Подано ефекти, що обумовлені наявністю домішок та дефектів у напівпровідниках. Розглянуто механізми розсіювання носіїв заряду, процеси дифузії та дрейфу. Обговорюються явища нестійкості у напівпровідниках.

 

Зміст 1-го тому:

 

Розділ 1: Елементи кристалографії

Рoзділ 2: Принципи квантової теорії багатьох частинок у фізиці твердого тіла

Розділ 3: Електрон у періодичному потенціалі

Розділ 4: Методи обчислення зонної структури кристалічних твердих тіл

Розділ 5: Електрон у магнітному полі

Розділ 6: Коливання атомів кристалічної ґратки

Розділ 7: Домішки та дефекти в напівпровідниках

Розділ 8: Статистика електронів у напівпровідниках в умовах термодинамічної рівноваги

Розділ 9: Явища перенесення в напівпровідниках

Розділ 10: Генерація та рекомбінація носіїв заряду у напівпровідниках

Розділ 11: Дифузія та дрейф носіїв заряду

Розділ 12: Нестійкості у напівпровідниках

Додатки A-F

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov