Освітня програма: Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем.

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія.

Кафедра пропонує унікальні програми підготовки. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення біології та хімії до наших навчальних дисциплін з фізики та математики.

  • Нанофотоніка
  • Явища самоорганізації у фізиці, хімії, біології.
  • Наноплазмоніка
  • Фізичні явища на наномолекулярному рівні
  • Математичні методи в природничих науках