Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
41 Активна Розробка та застосування засобів діагностики фотоелектричних перетворювачів Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
42 Активна Сенсорні властивості поверхні напівпровідників та створення сенсорних структур Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
43 Активна Спін-залежні явища переносу та рекомбінації носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі Третяк О. В., д. ф.-м. н., професор
44 Активна Створення мультифункціональних матеріалів на основі пористих координаційних полімерів 3d металів Колотілов С. В., к. хім. н., доцент
45 Активна Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
46 Активна Фізика систем надхолодних атомів в оптичних гратках Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
47 Активна Флуктуаційні явища в напівпровідникових матеріалах та приладах Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
48 Активна Фотолюмінесцентні властивості нанокомпозитів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov