Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
21 Активна Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
22 Активна Карбонвмісні наночастинки на основі SiC з ковалентно-закріпленим на поверхні полімерним шаром Гринь С. В., М. Sc., асистент
23 Активна Керування надшвидкими явищами в динаміці наночастинок за допомогою магнітних полів та спін-поляризованих струмів Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
24 Активна Керування топологічними станами в наномагнетиках: теорія та мікромагнітні моделювання Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
25 Активна Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки тирозил-тРНК синтетази M. tuberculosis Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
26 Активна Модифікація та аналіз напівпровідникових пристроїв протонними пучками Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
27 Активна Неоднорідні стани в магнітних наночастинках нетривіальної геометрії Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
28 Активна Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
29 Активна Оптика магнетоплазмонних систем Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
30 Активна Оптимізація аналітичних характеристик амперометричного ферментного біосенсора для оцінки якості виноматеріалу Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
31 Активна Оптичні властивості нанокомпозитів Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
32 Активна Оптичні властивості нанокомпозитних систем органічних напівпровідників та благородних металів в полімерних матрицях Стрільчук Г. М., к. ф.-м. н., асистент
33 Активна Пептиди і білки як мішені лікарських засобів – дослідження та розробка новітніх технологій Комаров І. В., д. хім. н., професор
34 Активна Розвиток алгоритмів цифрового обробітку сигналів зі значною шумовою складовою Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
35 Активна Розробка і оптимізація алгоритмів роботи дистанційно виконуваних і віртуальних лабораторних робіт (симуляторів) для вивчення природничих наук Сусь Б. Б., к. ф.-м. н., с. н. с.
36 Активна Розробка апаратно-програмних платформ для реалізації високошвидкісних комп’ютерних інтерфейсів Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
37 Активна Розробка методів маркування за допомогою флуоресцентних напівпровідникових наночастинок Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
38 Активна Розробка підходів біосенсорного детектування продукту полімеразної ланцюгової реакції фрагмента гена bcr-abl людини за допомогою спектрометра поверхневого плазмонного резонансу Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
39 Активна Розробка прецизійних вимірювальних систем на основі мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
40 Активна Розробка проточної комірки та її адаптація для роботи з біосенсорами на основі рН-чутливих польових транзисторів Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov