Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статусіконка для сортування Тема дипломної роботи Науковий керівник
21 Активна Флуктуаційні явища в напівпровідникових матеріалах та приладах Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
22 Активна Дослідження переносу вільних носіїв заряду в тонких шарах напівпровідникових структур отриманих методом імплантації легких іонів інертних газів науковий керівник Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
23 Активна Автоматизація наукових досліджень Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
24 Активна Розробка і оптимізація алгоритмів роботи дистанційно виконуваних і віртуальних лабораторних робіт (симуляторів) для вивчення природничих наук Сусь Б. Б., к. ф.-м. н., с. н. с.
25 Активна Сенсорні властивості поверхні напівпровідників та створення сенсорних структур Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
26 Активна Дослідження фотоелектричних властивостей гібридних сонячних елементів на основі кремнієвого p-n переходу Козинець О. В., к. ф.-м. н., наук. співр.
27 Активна Взаємодія водню з нанокомпозитами для задач сенсорики та водневої енергетики Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
28 Активна Модифікація та аналіз напівпровідникових пристроїв протонними пучками Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
29 Активна Розвиток алгоритмів цифрового обробітку сигналів зі значною шумовою складовою Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
30 Активна Розробка прецизійних вимірювальних систем на основі мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
31 Активна Розробка апаратно-програмних платформ для реалізації високошвидкісних комп’ютерних інтерфейсів Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
32 Активна Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
33 Активна Керування топологічними станами в наномагнетиках: теорія та мікромагнітні моделювання Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
34 Активна Неоднорідні стани в магнітних наночастинках нетривіальної геометрії Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
35 Активна Керування надшвидкими явищами в динаміці наночастинок за допомогою магнітних полів та спін-поляризованих струмів Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
36 Активна Вплив кривизни на нелінійну динаміку наномагнетиків Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
37 Активна Дизайн та синтез будівельних блоків для супрамолекулярних комплексів – нанокапсул Шиванюк О. М., д. хім. н., професор
38 Активна Оптимізація аналітичних характеристик амперометричного ферментного біосенсора для оцінки якості виноматеріалу Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
39 Активна Розробка проточної комірки та її адаптація для роботи з біосенсорами на основі рН-чутливих польових транзисторів Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
40 Активна Розробка підходів біосенсорного детектування продукту полімеразної ланцюгової реакції фрагмента гена bcr-abl людини за допомогою спектрометра поверхневого плазмонного резонансу Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov