Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статусіконка для сортування Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Автофільтрація кремнієвих наночастинок та спостереження розмірного квантування у пористих мембранах Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
2 Активна Спін-залежні явища переносу та рекомбінації носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі Третяк О. В., д. ф.-м. н., професор
3 Активна Дослідження полімерних та діелектричних плівок з напівпровідниковими наночастинками Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
4 Активна Дослідження властивостей GaAs польових транзисторів (field-electric transistors) з шарами InAs квантових точок в підзатворній області з метою створення нових функціональних електронних приладів Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
5 Активна Дослідження електричних властивостей напівпровідникових ноногетероструктур SiO2/Si-nс-/SiO2/Si з метою створення пристроїв нанопам’яті Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
6 Активна Оптичні властивості нанокомпозитних систем органічних напівпровідників та благородних металів в полімерних матрицях Стрільчук Г. М., к. ф.-м. н., асистент
7 Активна Ефекти ближнього поля в системах нанофізики Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
8 Активна Оптичні властивості нанокомпозитів Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
9 Активна Оптика магнетоплазмонних систем Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
10 Активна Дослідження світловипромінюючих напівпровідникових органічних структур на основі барвників і полімерів Іщенко О. О., д. ф.-м. н., професор
11 Активна Вивчення впливу наночастинок на характеристики електрохімічних біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
12 Активна Створення мультифункціональних матеріалів на основі пористих координаційних полімерів 3d металів Колотілов С. В., к. хім. н., доцент
13 Активна Пептиди і білки як мішені лікарських засобів – дослідження та розробка новітніх технологій Комаров І. В., д. хім. н., професор
14 Активна Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
15 Активна Розробка та застосування засобів діагностики фотоелектричних перетворювачів Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
16 Активна Фізика систем надхолодних атомів в оптичних гратках Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
17 Активна Розробка методів маркування за допомогою флуоресцентних напівпровідникових наночастинок Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
18 Активна Гібридні сонячні елементи з використанням наноматеріалів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
19 Активна Фотолюмінесцентні властивості нанокомпозитів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
20 Активна Дослідження органічних напівпровідників світловипромінювальних структур на їх основі Науковий керівники Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov