Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівникіконка для сортування
21 Активна Дослідження фізико-хімічної природи спонтанних точкових мутацій ДНК методами квантової хімії Говорун Д. М., д. б. н., професор
22 Активна Елементарні фізико-хімічні механізми точкових мутацій ДНК, індукованих аналогами нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження Говорун Д. М., д. б. н., професор
23 Активна Оптимізація аналітичних характеристик амперометричного ферментного біосенсора для оцінки якості виноматеріалу Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
24 Активна Розробка проточної комірки та її адаптація для роботи з біосенсорами на основі рН-чутливих польових транзисторів Дзядевич С. В., д. біол. н., професор
25 Активна Розробка підходів біосенсорного детектування продукту полімеразної ланцюгової реакції фрагмента гена bcr-abl людини за допомогою спектрометра поверхневого плазмонного резонансу Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
26 Активна Дизайн та синтез будівельних блоків для супрамолекулярних комплексів – нанокапсул Шиванюк О. М., д. хім. н., професор
27 Активна Дослідження фотоелектричних властивостей гібридних сонячних елементів на основі кремнієвого p-n переходу Козинець О. В., к. ф.-м. н., наук. співр.
28 Активна Розробка і оптимізація алгоритмів роботи дистанційно виконуваних і віртуальних лабораторних робіт (симуляторів) для вивчення природничих наук Сусь Б. Б., к. ф.-м. н., с. н. с.
29 Активна Дослідження переносу вільних носіїв заряду в тонких шарах напівпровідникових структур отриманих методом імплантації легких іонів інертних газів науковий керівник Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
30 Активна Автоматизація наукових досліджень Лисоченко С. В., к. ф.-м. н., с. н. с.
31 Активна Низьковимірні фрустровані магнетики в сильних магнітних полях Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
32 Активна Вивчення впливу наночастинок на характеристики електрохімічних біосенсорів Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
33 Активна Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
34 Активна Дослідження світловипромінюючих напівпровідникових органічних структур на основі барвників і полімерів Іщенко О. О., д. ф.-м. н., професор
35 Активна Створення мультифункціональних матеріалів на основі пористих координаційних полімерів 3d металів Колотілов С. В., к. хім. н., доцент
36 Активна Дослідження властивостей GaAs польових транзисторів (field-electric transistors) з шарами InAs квантових точок в підзатворній області з метою створення нових функціональних електронних приладів Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
37 Активна Дослідження електричних властивостей напівпровідникових ноногетероструктур SiO2/Si-nс-/SiO2/Si з метою створення пристроїв нанопам’яті Ільченко В. В., к. ф.-м. н., доцент
38 Активна Спін-залежні явища переносу та рекомбінації носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі Третяк О. В., д. ф.-м. н., професор
39 Активна Автофільтрація кремнієвих наночастинок та спостереження розмірного квантування у пористих мембранах Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
40 Активна Дослідження полімерних та діелектричних плівок з напівпровідниковими наночастинками Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov