Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівникіконка для сортування
1 Активна Карбонвмісні наночастинки на основі SiC з ковалентно-закріпленим на поверхні полімерним шаром Гринь С. В., М. Sc., асистент
2 Активна Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки тирозил-тРНК синтетази M. tuberculosis Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
3 Активна Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів методами молекулярної динаміки Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
4 Активна Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитокіна ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
5 Активна Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
6 Активна Сенсорні властивості поверхні напівпровідників та створення сенсорних структур Литвиненко С. В., к. ф.-м. н., пров. наук. співр.
7 Активна Взаємодія водню з нанокомпозитами для задач сенсорики та водневої енергетики Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
8 Активна Модифікація та аналіз напівпровідникових пристроїв протонними пучками Манілов А. І., к. ф.-м. н., м. н. с.
9 Активна Розвиток алгоритмів цифрового обробітку сигналів зі значною шумовою складовою Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
10 Активна Розробка прецизійних вимірювальних систем на основі мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
11 Активна Розробка апаратно-програмних платформ для реалізації високошвидкісних комп’ютерних інтерфейсів Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
12 Активна Розробка методів маркування за допомогою флуоресцентних напівпровідникових наночастинок Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
13 Активна Гібридні сонячні елементи з використанням наноматеріалів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
14 Активна Фотолюмінесцентні властивості нанокомпозитів Скришевський В. А., д. ф.-м. н., професор
15 Активна Керування топологічними станами в наномагнетиках: теорія та мікромагнітні моделювання Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
16 Активна Неоднорідні стани в магнітних наночастинках нетривіальної геометрії Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
17 Активна Керування надшвидкими явищами в динаміці наночастинок за допомогою магнітних полів та спін-поляризованих струмів Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
18 Активна Вплив кривизни на нелінійну динаміку наномагнетиків Шека Д. Д., д. ф.-м. н., професор
19 Активна Дослідження органічних напівпровідників світловипромінювальних структур на їх основі Науковий керівники Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
20 Активна Флуктуаційні явища в напівпровідникових матеріалах та приладах Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov