Теми дипломних робіт, що пропонуються студентам ІВТ : Корнелюк О. І., д. біол. н., професор

Статус Тема дипломної роботи Науковий керівник
1 Активна Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитокіна ЕМАР ІІ методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
2 Активна Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних α-спіральних елементів методами молекулярної динаміки Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
3 Активна Застосування комп’ютерних Грід-технологій для моделювання молекулярної динаміки білків Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
4 Активна Комп’ютерне моделювання просторової структури і динаміки тирозил-тРНК синтетази M. tuberculosis Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
5 Активна Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії Корнелюк О. І., д. біол. н., професор
ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons Attribution/Share-Alike
Дизайн: Інститут високих технологій
Ivan Ivanov